Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Thông tin hoạt động
Đóng hoặc mở
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
 485
 01/08/2019

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến một số văn bản quy định về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công chức phụ trách; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt theo quy định trong hoạt động khai thác tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến một số văn bản quy định về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hội nghị đã triển khai một số văn bản như: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước; Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng; Quyết định số 1662/QÐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang, Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại Hội nghị triển khai các đại biểu cũng đã thảo luận, đưa ra một số vấn đề chưa rõ, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản. Các ý kiến đã được phòng chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Hồng Diễm
Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở