Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Thứ sáu 10-07-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Thông tin hoạt động
Đóng hoặc mở
Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
 754
 16/10/2019
Chiều ngày 15/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Hậu Giang. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai năm 2019 cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên trong BCĐ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ địa chính cấp xã.

Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính, các vùng kinh tế và cả nước; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030; và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thời điểm triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 01/8/2019. Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020. Cấp huyện hoàn thành và báo cáo trước ngày 01/3/2020. Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.Theo đó, ngày 28/8/2019 UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập BCĐ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Hậu Giang. BCĐ của tỉnh sẽ thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp kiểm kê và nâng cao chất lượng kiểm kê theo nội dung của Chỉ thị 15/CT-TTg và quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT; đồng thời, theo kế hoạch của UBND tỉnh thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Hậu Giang tính đến hết ngày 31/12/2019; thời gian thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả theo thời gian quy định tại Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng kiểm kê đất đai gồm: tất cả các loại đất của đối tượng đang quản lý, sử dụng trên địa bàn các đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh... đất doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; đất các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất nông nghiệp công ích; các diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua; đất các khu, cụm công nghiệp... trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai đã được thu thập, tổng hợp, thực hiện phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng từng loại đất, tình hình biến động đất đai từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo


Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình sử dụng đất của Hậu Giang trong 5 năm qua; chuẩn bị cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 10 năm tới; là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Hậu Giang trong thời gian tới. Do vậy, từng cấp, từng ngành, từng thành viên BCĐ và tổ giúp việc phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Để kỳ kiểm kê đất đai lần này đạt kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các cán bộ thực hiện nhiệm vụ đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế sử dụng đất, kế thừa sử dụng tối đa các kết quả kiểm kê, thống kê của kỳ trước.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về chất lượng, tiến độ kiểm kê, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả công tác kiểm kê, tổng hợp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ, Tổ giúp việc và chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân công cán bộ tỉnh phụ trách theo sát địa bàn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm kê đất đai, thường xuyên cập nhật, báo cáo với UBND tỉnh và BCĐ để có những chỉ đạo kịp thời. Phối hợp sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp Sở Tài chính thống nhất phương án bố trí kinh phí trình UBND tỉnh cuối tháng 10/2019.

Đề nghị UBND cấp huyện chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, thiết bị kỹ thuật tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đề xuất đơn vị tư vấn có đủ năng lực, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc kiến nghị của các địa phương.

Đề nghị lãnh đạo chính quyền cấp xã chỉ đạo cán bộ địa chính nghiên cứu hướng dẫn trung ương và phần mềm thống kê đất đai, đặc biệt quan tâm nắm lại tình hình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương. Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm kiểm kê đất quốc phòng an ninh cung cấp cho xã nắm để rà soát đối chiếu chính xác tình hình sử dụng đất tại địa phương.

Hằng Nga
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở