à
11 Tháng Mười Hai 2018
Tìm kiếm
 
In ấn  
In ấn  
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
In ấn  

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
In ấn  
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  nhvu
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 63

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
In ấn  

In ấn  

Quy hoạch sử dụng đất

Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, Tổ chức phát triển quỹ đất
Theo quy hoạch sẽ khai thác tiềm năng và lợi thế của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó phải có liên kết các vùng sản xuất vệ tinh xung quanh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo bước đột phá tăng thu nhập cho người dân
Hàng năm khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao qua năm mới thì người dân Úc và thế giới thường trông chờ xem lễ hội pháo hoa tại đây như thế nào
Mời các đồng chí và các bạn có quan tâm đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tham khảo nội dung quy định này
dự thảo quy định trình tự thủ tục đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 (hiện đã thực hiện 70% khối lượng công việc của dự án, sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được duyệt sẽ trình tổng hợp cân đối và hoàn chỉnh trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong năm 2010).
In ấn  
Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

 

In ấn  
In ấn  
In ấn