Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần (ngày 03/10 đến 07/10/2016)
 1125
 06/10/2016
Tổng hợp, báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn 9 tháng đầu năm 2016 ngành tài nguyên và môi trường.

 

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /BC-STNMT

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2016

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016 

 


I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN:

1/ Lĩnh vực đất đai:              

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về công tác quy hoạch đất và công tác giá đất:

Trình UBND tỉnh: thuê đất 01 trường hợp; giao đất 07 trường hợp. Ngoài ra, thực hiện 07 trường hợp về công tác giá đất và 06 trường hợp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Nhận mới 21 hồ sơ, nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 624 hồ sơ. Trả kết quả 12 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 560 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 270 hồ sơ, trả trước hạn 289 hồ sơ, trễ hạn 01 hồ sơ). Hiện đang giải quyết 64 hồ sơ chưa đến hạn.

* Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đến nay diện tích cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh là 145.815,76/146.023,46, đạt tỷ lệ 99,86%.

Hồ sơ biến động về đất đai: đã tiếp nhận 7.093 hồ sơ, trả kết quả 6.893 hồ sơ, trong đó, trả đúng hẹn 5.696 hồ sơ, trả trước hẹn 106 hồ sơ và đang xử lý 200 hồ sơ chưa đến hẹn (số liệu đến ngày 05/10/2016).

* Về công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc tổng thể: Theo dõi số liệu đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo theo kết quả hội nghị sơ kết dự án tổng thể.

- Công tác đo đạc: tiếp nhận mới 01 hồ sơ đo đạc, trả kết quả 01 hồ sơ đo đạc với diện tích 2,70 ha. Phối hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra xác minh 02 trường hợp.

* Công tác quản lý, khai thác quỹ đất và quản lý đầu tư xây dựng:

- Giám sát đơn vị thi công thực hiện dự án Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh.

- Lập thủ tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục công trình dự án Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2, TP. Vị Thanh.

- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất tại 02 khu đất Trường Quân Sự tỉnh Hậu Giang (Khu A và Khu B) tại thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A.

* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Kiểm kê, xác minh, lập hồ sơ bồi thường, hoàn chỉnh hồ sơ cho một số hộ dân tại các dự án: Đường tỉnh 930; 09 cống đê bao xã Trường Long Tây; Trạm cấp nước xã Vị Thắng thuộc dự án WB6.

 - Áp giá và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt phương án, bổ sung phương án: Mô hình thí điểm trồng lúa xã Vị Thanh; Nhà làm việc Điện lực, huyện Vị Thủy; Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy (Hồng phát); Mở rộng bãi rác thị xã Long Mỹ; Đường ô tô về trung tâm xã Phương Phú; Ô bao thủy lợi nhỏ thuộc dự án WB6; Khu giao đất công ty Lạc tỷ II, Thanh Khôi.

- Công khai và lấy ý kiến về phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm; Tu bổ đê bao ngăn mặn xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

- Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương:

+ Liên hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện dự án để đôn đốc về các vấn đề pháp lý còn vướng mắc.

+ Đối thoại 04 hộ dân bị ảnh hưởng dự án nâng cấp Hẻm Tài chính cũ, thị xã Ngã Bảy.

+ Xác nhận các thông tin bổ sung và các trường hợp tự chuyển mục đích từ đất lúa lên đất vườn của các hộ bị ảnh hưởng Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú-Ô Môn.

+ Giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án Khu Trung tâm điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu.

+ Vận động các hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng các dự án: Nhà ở cho chuyên gia và công nhân (Nhà máy giấy Lee và Man Việt Nam); 02 công trình đường điện 110kV và 220kV; Bờ kè Sông Lái Hiếu, Khu dân cư - trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, Khu giao đất cho Công ty Lạc tỷ II (05 ha); Khu đô thị Mới thị xã Ngã Bảy…

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại xã Long Trị A.

- Phối hợp Đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Đề án bảo vệ môi trường nước mặt các kênh, rạch có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

- Thông báo kết quả xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang” gửi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu.

- Báo cáo cung cấp thông tin số liệu tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới gửi Văn phòng điều phối tỉnh.

- Tham gia đoàn kiểm tra chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 và 2017 của Văn phòng điều phối tỉnh.

- Tổng hợp các góp ý dự thảo Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3/ Lĩnh vực Quan trắc môi trường:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang đợt 5 năm 2016 (môi trường nước mặt).

- Thu và phân tích mẫu theo yêu cầu cho phòng Tài nguyên và môi trường Tp. Vị Thanh; phân tích mẫu theo yêu cầu cho Cơ sở phế liệu Đức Giác.

- Tiếp tục phân tích mẫu quan trắc động thái nước dưới đất đợt 2/2016 cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- Tiến hành lập báo cáo xả thải vào nguồn nước của xưởng may mặc xuất khẩu thuộc công ty TNHH Bách Mỹ Nội Y.

- Thu thập thông tin phục vụ lập đề án khai thác nước mặt của trạm trộn bê tông thuộc Chi nhánh công ty CP bê tông Tây Đô tại Hậu Giang.

- Tiến hành lập báo cáo ĐTM dự án Khu Trung tâm thương mại TT.Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

- Hoàn thành kế hoạch BVMT của giếng khai thác nước ngầm ứng phó xâm nhập mặn của Nhà máy nước Ngã Bảy và gởi chủ đầu tư.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản:

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tiếp tục liên hệ Văn phòng UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát san lấp trên lòng sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho Chi nhánh Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ – Xí nghiệp khai thác cát; Công ty TNHH TM&DV Huỳnh Trân; DNTN 22B1; DNTN Minh Hiếu.

- Xác định vị trí khu vực khai thác cát san lấp trên lòng sông Hậu của các doanh nghiệp.

- Tiếp tục liên hệ với Hợp tác xã Đồng Tiến về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Liên hệ với Đơn vị tư vấn gửi đề cương, dự toán dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục triển khai giám sát bơm rửa, lấy mẫu nước phân tích các trạm quan trắc động thái nước dưới đất đợt II/2016 trên địa bàn tỉnh.

- Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng bơm rửa, lấy mẫu nước các trạm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.

- Tham gia đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với DNTN Thanh Trang.

5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cập nhật nhận định tình hình khí tượng thủy văn 10 ngày đầu tháng 10, thông báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 10, nhận định bổ sung xu thế thời tiết, thủy văn ba tháng cuối năm 2016 tỉnh Hậu Giang.

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề cương nhiệm vụ bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang.

- Rà soát, chuẩn bị các nội dung cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

6/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Trong tuần, nhận và trả kết quả 28 trường hợp, có 03 trường hợp không có hồ sơ, không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn với số tiền thu phí là 4.700.000 đồng. Nâng tổng số trường hợp tiếp nhận và trả kết quả từ đầu năm đến nay là 809 trường hợp, trong đó có 92 trường hợp trả lời không có hồ sơ và tổng số tiền thu nộp phí là 137.360.000 đồng.

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn 3 tháng cuối năm 2016 của trung tâm.

- Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường năm 2016.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc phạm vi quản lý của Sở năm 2016.

- Xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin.

7/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

Trong tuần, nhận mới 07 vụ việc nâng tổng số vụ, việc thụ lý năm 2016 là 128 vụ, việc; đã báo cáo UBND tỉnh 91 vụ, việc; còn lại 37 vụ, việc đang xử lý.

Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo quy định.

b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường tại UBND huyện Phụng Hiệp, đã có báo cáo.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang, đã có báo cáo.

8/ Lĩnh vực kế hoạch – tài chính:  

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Tổng hợp, báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn 9 tháng đầu năm 2016 ngành tài nguyên và môi trường.

- Góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn góp ý dự thảo Chương trình của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu thực hiện Công văn của Bảo hiểm xã hội tỉnh về giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết Tờ trình của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc xin mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phụng Hiệp.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm định dự toán kinh phí thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và để tính tiền thuê đất và đấu giá khi nhà nước thu hồi đất các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục phối hợp Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám tham mưu thực hiện dự án đo đạc tổng thể.

9/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Lập danh sách nâng lương thường xuyên quý IV gửi Sở Nội vụ.

- Thông qua lãnh đạo Sở kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức và kế hoạch mở lớp tập huấn năm 2017.

- Rà soát quy hoạch cấp Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở.

- Tổng hợp Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở do thành viên Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi đến.

- Tham mưu nội dung Tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước lên phần mềm một cửa điện tử của Sở.

- Tiếp tục chỉ đạo việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TUẦN TỚI (ngày 10/10 đến 14/10/2016):

1/ Lĩnh vực đất đai:                           

* Về quy hoạch sử dụng đất: tiếp tục xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

* Về công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc tổng thể: Tiếp tục tham mưu thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị sơ kết dự án tổng thể.

- Đo đạc các công trình dự án theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

* Công tác quản lý, khai thác quỹ đất và quản lý đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục giám sát chủ đầu tư dự án Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh.

- Tiếp tục cập nhật việc thu tiền sử dụng đất đối với cán bộ được giao nền  thuộc dự án Khu tái định cư - dân cư phường 5 giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh.

* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Kiểm kê, xác minh, lập hồ sơ bồi thường cho một số hộ dân tại các dự án: Đường tỉnh 930, Nâng cấp Quốc lộ 61B; 09 cống đê bao xã Trường Long Tây; đường điện 110kV, 220kV; 500kV; Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ; Nhà làm việc Điện lực Châu Thành.

- Áp giá và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt phương án, bổ sung phương án: Khu đô thị Nguyễn Huệ thị xã Ngã Bảy; Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; đường tỉnh 930; đường Ô tô về trung tâm xã Phương Phú; Khu giao đất cho Công ty Lạc tỷ II (14ha), Công ty Thanh Khôi; Trạm cấp nước xã Vị Thắng; Mô hình thí điểm trồng lúa xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy; Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường giao thông Quốc gia; Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Rạch Gốc, tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục công khai phương án dự kiến bồi thường dự án Bảo quản, tu bổ di tích đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm; Tu bổ đê bao ngăn mặn xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương:

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Hệ thống đê bao ngặn mặn Nam kênh Xà No, tỉnh Hậu Giang.

+ Tiếp tục đi vận động các hộ bàn giao mặt bằng các công trình: Bờ kè Lái Hiếu, Khu Dân cư thương mại thị trấn Cây Dương; Khu giao đất cho Công ty Lạc tỷ II; Khu đô thị Mới thị xã Ngã Bảy; Khu trung tâm điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu; Khu dân cư và tái định cư Chợ phường VII; Kè kênh xáng Xà No - giai đoạn 2, tỉnh Hậu Giang; Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh…

- Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Tiếp tục phối hợp Đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Đề án bảo vệ môi trường nước mặt các kênh, rạch có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

- Tham gia đoàn kiểm tra công nhận và tái công nhận xã thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia Y tế xã năm 2016; Tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 và 2017 của Văn phòng điều phối tỉnh; Cử cán bộ tham gia hội thi Cải cách hành chính tỉnh HG năm 2016.

- Góp ý dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (lần 2)

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2016 các xã thuộc huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp.

- Khảo sát điểm lắp đặt pano tuyên truyền và điểm thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh.

- Chuẩn bị tổ chức tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân- nhóm các nhân đạt giải trong hội thi sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016 gửi Văn phòng Sở.

3/ Lĩnh vực Quan trắc môi trường:

- Tiếp tục liên hệ thu và phân tích mẫu theo yêu cầu cho phòng Tài nguyên và môi trường Tp. Vị Thanh.

- Hoàn thành chỉnh sửa báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Trạm cấp nước Cây Dương và trình thẩm định.

- Hoàn thành kế hoạch BVMT cho các giếng nước ngầm ứng phó xâm nhập mặn tại Trạm cấp nước Ngã Sáu, Khu dân cư Đông Phú, Nhà máy nước Vị Thanh.

-  Tiếp tục lập và chỉnh sửa các báo cáo khai thác, xả thải, kế hoạch BVMT của các trạm, giếng còn lại thuộc công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản:

- Tiếp tục xác định vị trí khu vực khai thác cát san lấp trên lòng sông Hậu cho: Chi nhánh Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ – Xí nghiệp khai thác cát; Công ty TNHH TM&DV Huỳnh Trân; DNTN 22B1; DNTN Minh Hiếu.

- Tiếp tục liên hệ với Hợp tác xã Đồng Tiến về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng bơm rửa, lấy mẫu nước các trạm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.

- Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng phân tích mẫu nước các trạm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang “Trạm cấp nước Tân Phước Hưng”.

5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

- Cập nhật thông tin khí tượng thủy văn của tỉnh và thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Phối hợp với Sở Tài chính về xem xét, tham mưu hỗ trợ kinh phí cho Đài Khí tượng Thủy văn Hậu Giang để cảnh báo thiên tai năm 2017 (nếu có).

6/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

- Thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin.

7/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

- Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

- Phối hợp làm việc với Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành khi có yêu cầu.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường tại UBND huyện Phụng Hiệp, có kết luận.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang, có thông báo.

8/ Lĩnh vực kế hoạch - tài chính:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 phục vụ HĐND tỉnh cuối năm.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng đề án thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và Môi trường.

- Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước và các tài liệu liên quan.

- Làm thủ tục thanh toán đợt 2, thanh lý hợp đồng bơm rửa và lấy mẫu nước các trạm quan trắc động thái nước dưới đất năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám tham mưu thực hiện dự án đo đạc tổng thể.

9/ Lĩnh vực Văn phòng:

- Trình ký Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ngày pháp luật quý IV/2016.

- Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở.

- Hoàn chỉnh danh sách nâng lương thường xuyên quý IV gửi Sở Nội vụ.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tuần qua và một số hoạt động trọng tâm tuần tới./.

Nơi nhận:

- VP. Tỉnh ủy;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  162022_tong_hop_t1t10 hc.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở