Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 1 tháng 10 năm 2013
 1721
 04/10/2013
Tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị chuyên đề quý 3 năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và cụm thi đua số IX.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 

(DỰ THẢO)                                                                                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 30/9 đến ngày 04/11 năm 2013

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 30/9 – 04/10/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 03 dự án với tổng diện tích khoảng 266.860,0 m2.

+ Giao đất: 08 dự án với tổng diện tích khoảng 39.193,7 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 08 dự án với tổng diện tích khoảng 1.377.125,3 m2.

Ngoài ra, trong tuần nhận được 06 thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp xử lý 03 trường hợp, chủ trì xử lý 03 trường hợp.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 15 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 673 hồ sơ. Trả kết quả 07 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 575 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 58 hồ sơ, trả trước hạn 478 hồ sơ, trể hạn 39 hồ sơ). Hiện đang giải quyết 98 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, nhận mới 02 hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 03 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 103 hồ sơ. Đã giải quyết là 98 hồ sơ, còn lại 05 hồ sơ đang giải quyết.

Ngoài ra, tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản trình Sở Tài chính thẩm định bảng giá đất năm 2014.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

  Trong tuần, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 02 dự án với tổng số tiền là 299.732.816 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 51.402.473.567 đồng. Ngoài ra, thu kinh phí hoạt động với số tiền là số tiền là 200.000.000 đồng. Lũy kế thu từ đầu năm đến nay là 1.602.932.747 đồng.

Tiếp tục thực hiện các dự án khai thác quỹ đất: phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2; Trụ sở làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 04 hồ sơ đo đạc. Bàn giao  01 hồ sơ công trình khoảng 1,0 ha.

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Thành A.

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉnh sửa, bổ sung hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới trình lãnh đạo Sở ký ban hành, đồng thời gửi phòng TN&MT các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

- Kiểm tra file báo cáo ĐTM “Nhà máy chế biến lương thực và kho nông sản Thanh Bình”.

- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp được 3.285.981 đồng (Lũy kế từ đầu năm đến nay thu được 43.702.788  đồng).

Công việc ngoài kế hoạch:

- Tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng cơ quan an toàn năm 2013 gửi Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị công nhận.

- Làm việc với Nhà máy đường Phụng Hiệp thuộc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ về việc thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.

 - Gửi thư mời làm việc đến Công ty cổ phần mía đường cồn Long Mỹ Phát về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 6/6 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

  - Tiếp tục thu và phân tích mẫu theo yêu cầu cho phòng TN&MT huyện Phụng Hiệp.

  - Thu và phân tích mẫu giám sát môi trường đợt 3 năm 2013 cho Công ty CP XNK thủy sản Cần Thơ (Caseamex) và Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang.

- Tiếp tục thu thập thông tin lập báo cáo ĐTM cho dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ thị trấn Trà Lồng; ĐTM dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

- Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo ĐTM dự án Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê bao vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

- Thông qua báo cáo xin ý kiến đóng góp Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của huyện Châu Thành A.

- Báo cáo trước Hội đồng cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy đường Phụng Hiệp.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Liên hệ Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc ghi vốn chi trả cho đơn vị tư vấn lập Đề cương thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; thanh toán theo hợp đồng Đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sao khi UBND tỉnh phê duyệt theo công văn của Văn phòng Chính phủ.

- Liên hệ với UBND tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý của Cục Quản lý Tài nguyên nước cho Dự án Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

- Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy đường Phụng Hiệp.

- Dự kiến thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Siêu thị Co.opMart Vị Thanh.

- Liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc kiểm soát thủ tục hành chính Quy định quản lý Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 36 hồ sơ địa chính (trong đó: 09 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 905.000 ngàn đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 948 hồ sơ. (Trong đó: có 191 trường hợp không có hồ sơ). Nâng tổng số thu lên 16.400.000 ngàn đồng; không có trường hợp nào trễ hẹn.

- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ nhận từ Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Cần Thơ.

- Vận hành Windows Server 2008: Cấu hình Server manager dùng để quản lý các dịch vụ Active Directory, DNS, DHCP, … đến các thành phần của hệ thống như .NET Framework 3.0, Netword Load Balancing, Group Policy, Management, …; từ hệ thống Firewall, quản lý user và group đến các dịch vụ sao lưu hệ thống, quản lý đĩa,…

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành chiến lược phát triển công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Xây dựng dự thảo chiến lược phát triển công nghệ thông tin.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Trong tuần, nhận mới 11 vụ, việc nâng tổng số vụ, việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý từ đầu năm 2013 đến nay là 164 vụ, việc. Đã có báo cáo 116 vụ, việc; còn lại 48 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

          Ngoài ra, nhận được 11 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến báo cáo trong tháng 10.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

          - Báo cáo UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở kết quả kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường tại bãi rác Tân Long và xin chủ trương xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất tại Nông trường Cờ Đỏ, hiện nay do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang quản lý.         

          - Tổng hợp báo cáo kết quả 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Thành lập Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Dự thảo báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra các kết luận thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức, Cty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã thực hiện hoàn thành 9/9 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Lập đối chiếu kinh phí tháng 9 và quý 3 năm 2013.

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chi trả tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ. Lập bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp công vụ 25% tháng 10/2013 cho CB, CC, VC và người lao động; thẩm tra bảng lương tháng 10/2013 của các đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời lập thủ tục truy lãnh lương và phụ cấp tháng 7, 8, 9/2013.

- Tham mưu Giám đốc Sở ký công văn gởi Sở Tài chính đề nghị bố trí kinh phí đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cung cấp hồ sơ dự án phục vụ công tác thanh tra.

- Triển khai văn bản tài chính, kế toán năm 2013 (đợt 2) đến các Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo phí lệ phí, phòng chống tham nhũng tháng 9/2013…

- Thống kê công tác tư pháp năm 2013.

- Nghiên cứu thực hiện kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 19/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tiếp tục thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gửi Sở Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với chi bộ 5, chi bộ 10.

- Tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị chuyên đề quý 3 năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và cụm thi đua số IX.

          - Tham mưu lãnh đạo Sở tổng hợp báo cáo tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

          - Tổng hợp ý kiến theo Công văn 643/CV-SCT v/v xây dựng đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2014-2020.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 9 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 07/10 - 11/10/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: giao đất 01 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 04 trường hợp.

Ngoài ra, xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và TBKL còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án có quyết định phê duyệt và Chủ đầu tư chuyển kinh phí chi trả.

   - Phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu xây dựng các hạng mục công trình thuộc các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư.

   - Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình của các dự án  do Trung tâm làm chủ đầu tư.

- Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hoà An: Tiếp tục thẩm định hồ sơ đo đạc các hộ còn lại.

- Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thông qua Hội đồng giải quyết những vướng mắc.

  - Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Tổ chức họp hội đồng thẩm định 02 báo cáo ĐTM “Nhà máy dược phẩm DHG” và “nhà máy in bao bì DHG”.

- Cử cán bộ triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường theo thơ mời của liên đoàn lao động tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) tại các xã trên địa bàn tỉnh.

- Chỉnh sửa, bổ sung quyển sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới để tổ chức in ấn phục vụ công tác tuyên truyền.

- Làm việc với Công ty cổ phần mía đường cồn Long Mỹ Phát về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Thẩm định và cấp sổ quản lý chatá thải nguy hại đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

 

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

  - Tiếp tục thu và phân tích mẫu Quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang đợt 5 năm 2013 (môi trường nước mặt).

- Tiến hành xin ý kiến cộng đồng phục vụ lập báo cáo ĐTM dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, TX. Ngã Bảy.

- Liên hệ thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Xuất nhập khẩu Trí Hưng về việc lập báo cáo kết quả việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

- Liên hệ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long về việc lập Báo cáo ĐTM cho Dự án “Kho chứa và chế biến lương thực” tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Cử cán bộ tham dự Hội thảo tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quan trắc môi trường do Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Tổng Cục Môi trường tổ chức tại TP. Cần Thơ.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc thực hiện Đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang ghi vốn chi trả cho Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc lâp Đề cương đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 - Liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam hoàn chỉnh Dự án Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan để đăng ký thông qua HĐND tỉnh.

- Liên hệ với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Dự kiến thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Siêu thị Co.opMart Vị Thanh.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc kiểm soát thủ tục hành chính Quy định quản lý Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

- Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Khảo sát tài liệu quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai tại Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hậu Giang (khảo sát lần 02).

  - Vận hành Windows Server 2008: Cấu hình Server manager dùng để quản lý các dịch vụ Active Directory, DNS, DHCP,…đến các thành phần của hệ thống như .NET Framework 3.0, Netword Load Balancing, Group Policy, Management,…; từ hệ thống Firewall, quản lý user và group đến các dịch vụ sao lưu hệ thống, quản lý đĩa,…

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 của Trung tâm và ước tính thực hiện đến 31/12/2013.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - Tổng hợp báo cáo kết quả 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất tại Nông trường Cờ Đỏ, hiện nay do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang quản lý.

- Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra các kết luận thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức, Cty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Báo cáo tổng kết cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2013 gửi Công an tỉnh Hậu Giang.

          - Thống kê tổng hợp viên chức công chức có nhu cầu về nhà ở.

          - Kiểm tra công vụ các đơn vị thuộc Sở.

          - Báo cáo tình hình công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh vá các sở, ngành có liên quan.

          - Báo cáo công tác thi đua khen thưởng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          - Phối hợp trung tâm phát triển quỹ đất trong công tác thanh lý tài sản của trung tâm.

          - Nâng lương thường xuyên quý 4 năm 2013 gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Báo cáo trình độ và kết quả đào tạo bồi dưỡng về chính trị chuyên môn cán bộ công chức viên chức nữ gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Báo cáo thống kê số lượng chất lượng cơ cấu đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Đăng ký Hội thi học tập và làm theo tấm gương Bác do cụm III khối Nhà nước tổ chức.

- Hoàn chỉnh các báo cáo: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị chuyên đề quý 3 năm 2013, báo cáo kết quả tham gia đoàn hội thao tổ chức tại Cần Thơ, Báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Ban tổ chức Tỉnh ủy./.

*Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  41247_tong hop t1t10.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở