Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 3 tháng 10
 1830
 18/10/2013
- Làm việc với Cty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 

(DỰ THẢO)                                                                                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 14/10 đến ngày 25/10 năm 2013

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 14/10 – 18/10/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 03 dự án với tổng diện tích khoảng 24.555,0 m2.

+ Giao đất: 02 dự án với tổng diện tích khoảng 11.974,1 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 08 dự án với tổng diện tích khoảng 30.790,0  m2.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 09 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 695 hồ sơ. Trả kết quả 17 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 614 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 60 hồ sơ, trả trước hạn 510 hồ sơ, trể hạn 44 hồ sơ). Hiện đang giải quyết 81 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, không nhận mới hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 04 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 104 hồ sơ. Đã giải quyết là 103 hồ sơ, còn lại 01 hồ sơ đang giải quyết.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

Trong tuần thu và nộp ngân sách nhà nước từ các nguồn tiền sử dụng đất và thu chi phí đầu tư vào đất thông qua công tác khai thác phát triển quỹ đất với số tiền là 451.128.750 đồng. Lũy kế t đầu năm đến nay là: 60.527.446.520 đồng.

Dự án trụ sở làm việc của Trung tâm: Hoàn thiện các giai đoạn còn lại và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

  Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5 giai đoạn 2: Hạng mục san lấp mặt bằng, hạng mục thoát nước mưa, hệ thống giao thông vỉa hè cây xanh, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, hạng mục cấp nước, hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng.

Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hoà An: Làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp về việc thẩm định hồ sơ đo đạc đối với 15 hộ còn lại.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1: Lập báo cáo vướng mắc khó khăn và tiến độ thực hiện dự án báo cáo đến UBND tỉnh.

Dự án WB6: Nhận mốc (08 nhà quản lý cống); rà soát và nhận mốc đối với 90 hộ bị ảnh hưởng dự án WB2 chưa nhận tiền chuyển sang lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án WB6; tiếp tục kiểm định phần 6m lộ đối với 7 cống.

  Dự án Trung tâm giống và khu Lâm ngư huyện Long Mỹ:  Hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị tiến hành họp xét pháp lý.

Hoàn chỉnh hồ sơ, áp giá bổ sung kinh phí và tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh: Nhận cọc mốc tại khu giao đất cho Công ty Lạc Tỷ 3 và thông qua phương án hộ khu giao đất cho công ty.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở tiếp nhận 02 hồ sơ cá nhân đề nghị đo đạc của Tòa án và lập mới 05 hợp đồng. Phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 02 hồ sơ đo đạc. Bàn giao 01 hồ sơ công trình, 01 hồ sơ Tòa án khoảng 3,5 ha.

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng các hạng mục công trình xử lý môi trường tại dự án Khu dân cư thương mại xã Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Sài Gòn Phố - Chi nhánh Hậu Giang.

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại bãi chứa bã bùn của Xí nghiệp đường Vị Thanh và Bãi rác Hỏa Tiến thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Công trình đô thị Hậu Giang.

- Tổ chức và hoàn thành 02 biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM “Nhà máy dược phẩm DHG” và “nhà máy in bao bì DHG”.

- Khảo sát thực tế trạm y tế và các xã điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Vị Thanh để có kế hoạch hỗ trợ.

- Làm việc với hội LHPN tỉnh về kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo tại xã Đại Thành.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Kiểm tra file báo cáo ĐTM “Nhà máy đường Vị Thanh”; “Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No”; “Kho phân bón, thuốc BVTV Sacopham”.

- Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.

- Soạn công văn gửi phòng Kế hoạch Tài vụ V/v điều chỉnh thiết bị và thẩm định lại kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước thải của “mô hình xử lý nước thải và chất thải rắn y tế tại trạm y tế xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”.

- Tham gia góp ý chương trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 tỉnh Hậu Giang.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 10/10 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Thanh lý hợp đồng thu và phân tích mẫu với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vị Thanh (đợt 2).

- Trả kết quả phân tích mẫu các trạm quan trắc động thái nước dưới đất đợt 2 năm 2013 theo hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

- Ký hợp đồng và thu mẫu cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Thủy.

- Ký hợp đồng với Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang về việc lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho dự án “Cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hỏa tiến”.

- Thu thập thông tin, lấy mẫu lập Báo cáo ĐTM cho Dự án “Kho chứa và chế biến lương thực” thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

- Báo cáo trước Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án nhà máy Dược phẩm DHG và Nhà máy In bao bì DHG.

- Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo ĐTM dự án Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê bao vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

  - Tham gia Hội thảo, tập huấn hướng dẫn cập nhật, khai thác số liệu và tổng kết công tác quản lý số liệu quan trắc môi trường các địa phương do Trung tâm Quan trắc Môi trường tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

- Góp ý dự thảo 11 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo yêu cầu Công văn số 435/KSON-QT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Cục Kiểm soát ô nhiễm – Tổng cục Môi trường.

- Báo cáo tổng kết cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2013.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 7/7 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang về Đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tậm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc ghi vốn chi trả cho đơn vị tư vấn lập Đề cương Đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Thanh lý họp đồng về việc thực hiện Đề án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch tài nguyên nước miền Nam chỉnh sửa hoàn chỉnh nội dung Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 để đăng ký thông qua HĐND cuối năm.

- Liên hệ với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 17 hồ sơ địa chính (trong đó: 05 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 220.000 ngàn đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 980 hồ sơ (trong đó: có 197 trường hợp không có hồ sơ). Nâng tổng số thu lên 17.470.000 ngàn đồng; không có trường hợp nào trễ hẹn.

- Báo cáo Lãnh đạo Sở về việc khảo sát tài liệu quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai tại Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hậu Giang.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  - Vận hành Windows Server 2008: Cấu hình Server manager dùng để quản lý các dịch vụ Active Directory, DNS, DHCP,…đến các thành phần của hệ thống như: NET Framework 3.0, Netword Load Balancing, Group Policy, Management,… ; từ hệ thống Firewall, quản lý user và group đến các dịch vụ sao lưu hệ thống, quản lý đĩa,…

- Tiếp tục dự thảo nội dung xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin (mục tiêu chiến lược).

- Làm việc với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam về việc thực hiện và trao đổi một số nội dung thực hiện của dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng ISo theo mô hình khung: xây dựng quy trình đánh giá nội bộ và quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, quy trình hành động khắc phục, quy trình hành động phòng ngừa trong 6 quy trình bắt buộc của tiêu chuẩn (đã hoàn tất 6 quy trình bắt buộc của tiêu chuẩn).

- Hoàn thành hồ sơ tổng kết cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2013.

- Báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục mức thu phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trình thông qua HĐND tại kỳ họp cuối năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Trong tuần, nhận mới 06 vụ, việc nâng tổng số vụ, việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý từ đầu năm 2013 đến nay là 173 vụ, việc. Đã có báo cáo 136 vụ, việc; còn lại 37 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

          Ngoài ra, nhận được 08 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến báo cáo trong tháng 10.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

- Làm việc với Cty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

          - Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất tại Nông trường Cờ Đỏ, hiện nay do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang quản lý. Họp thông qua dự thảo báo cáo.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Góp ý Chương trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Hậu Giang.

- Lập nhu cầu kinh phí mở các lớp tập huấn năm 2014 gởi Sở Tài chính.

- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đề xuất phương án giải ngân trong việc thực hiện các công trình đo đạc thuộc dự án đo đạc tổng thể.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên…

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 6/6 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Thông qua lãnh đạo Sở kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2014 gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Tập huấn đề án vị trí việc làm ngạch công chức và triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Thông qua Hội đồng thi đua hướng dẫn chấm điểm thi đua của Sở.

- Tiếp tục thống kê tổng hợp viên chức công chức có nhu cầu về nhà ở.

- Tổng hợp các hồ sơ dự án vụ việc họp giao ban với Tỉnh ủy.

- Hoàn thành công văn gửi các tỉnh, thành phố về kết quả Hội nghị chuyên đề quý 3năm 2013.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 10 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

 

 

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 21/10 - 25/10/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: xin chủ trương 02 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 trường hợp.

Ngoài ra, xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và TBKL còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Trên cơ sở thẩm định dự thảo bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

-  Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6), tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn - Xà No, giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang và các dự án có quyết định phê duyệt và Chủ đầu tư chuyển kinh phí chi trả.

   - Phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu xây dựng các hạng mục công trình thuộc các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư.

   - Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình của các dự án  do Trung tâm làm chủ đầu tư.

  - Dự án khu dân cư xã Vị Đông: Lập dự án đầu tư và triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Dự án mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn số 10 - thị xã Ngã Bảy): Phối hợp với UBND các huyện, thị xã công bố Quyết định quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất; khảo sát lập phương án BT, HT&TĐC; triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tiến hành kiểm kê kiểm định.

- Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hoà An: Hoàn chỉnh hồ sơ áp giá để có hồ sơ đo đạc trình Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phụng Hiệp để thẩm định bổ sung.

- Dự án Trung tâm giống và khu Lâm ngư huyện Long Mỹ: Kết hợp địa phương tiến hành tổ chức họp xét pháp lý cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Áp giá trình phê duyệt bổ sung kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh: Trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu giao đất cho Công ty Lạc Tỷ 2 và triển khai chủ trương chính sách chuẩn bị kiểm kê khu giao đất cho công ty Đại Hoàng Long.

  - Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Góp ý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò hấp chất thải y tế và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải.

- Góp ý dự thảo bộ tiêu chí thành phố bền vững về môi trường ở Việt Nam.

- Dự hội thảo “phân tích xu hướng công nghệ trong xử lý nước thải và chất thải rắn” tại TP.Cần Thơ.

- Liên hệ với văn phòng UBND tỉnh về kết quả chủ trương hỗ trợ xã Đại Thành và xã Vị Thanh trong xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với Hội LHPN tỉnh về kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình tại xã Đại Thành.

- Hợp đồng in ấn sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới cung cấp cho các địa phương.

- Khảo sát thực tế chợ, trạm y tế của xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp đề xuẩt biện pháp hỗ trợ năm 2014.

- Thẩm định và cấp sổ quản lý CTNH đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

- Hoàn thành báo cáo ĐTM cho dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, TX. Ngã Bảy và nộp hội đồng thẩm định.

- Thu thập thông tin, thu mẫu về việc lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho dự án “Cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hỏa tiến”  thuộc Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Tiếp tục thu thập thông tin lập Báo cáo ĐTM cho Dự án “Kho chứa và chế biến lương thực” thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long và dự án Khu dân cư thương mại – dịch vụ thị trấn Trà Lồng thuộc Công ty TNHH TM và DV Huỳnh Trân.

- Thanh lý hợp đồng đợt 2 với Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang về việc phân tích mẫu các trạm quan trắc động thái nước dưới đất năm 2013.

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Tiếp tục liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang về Đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tậm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc ghi vốn chi trả cho đơn vị tư vấn lập Đề cương Đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Thanh lý hợp đồng về việc thực hiện Đề án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai Quyết định phê duyệt Đề án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch tài nguyên nước miền Nam chỉnh sửa hoàn chỉnh nội dung Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 để đăng ký thông qua HĐND cuối năm.

- Liên hệ với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

- Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

- Tiếp tục xây dựng dự thảo chiến lược phát triển công nghệ thông tin (mục tiêu chiến lươc).

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất tại Nông trường Cờ Đỏ, hiện nay do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang quản lý.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Báo cáo và tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2013.

- Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản năm 2011 của kiểm toán Nhà nước.

- Phối hợp Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra, bổ sung số liệu thanh, quyết toán dự án "Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hậu Giang.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

- Tham mưu Giám đốc Sở góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm trong lĩnh vực đất đai.

- Báo cáo tổng kết tình hình ban hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Tổng hợp báo cáo tình hình công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

          - Báo cáo cải cách hành chính năm 2013 và lập kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

          - Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

          - Tiếp đoàn kiểm tra của đoàn Khối các cơ quan.

          - Tập huấn công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong quản lý hành chính./.

*Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  51235_tong hop t3t10.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở