Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 1 tháng 11
 4039
 01/11/2013
Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2013

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 

(DỰ THẢO)                                                                                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 28/10 đến ngày 08/11 năm 2013

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 28/10 – 01/11/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 02 dự án với tổng diện tích khoảng 12.056,8 m2.

+ Giao đất: 02 dự án với tổng diện tích khoảng 15.969,6 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 06 dự án với tổng diện tích khoảng 1.143.237,7 m2.

 Ngoài ra, trong tuần nhận được 02 thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp xử lý 01 trường hợp, chủ trì xử lý 01 trường hợp.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 20 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 733 hồ sơ. Trả kết quả 13 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 635 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 61 hồ sơ, trả trước hạn 527 hồ sơ, trể hạn 47 hồ sơ do bổ sung hồ sơ). Hiện đang giải quyết 98 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, nhận mới 06 hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 04 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 113 hồ sơ. Đã giải quyết là 103 hồ sơ, còn lại 10 hồ sơ đang giải quyết.

  Ngoài ra, trình UBND tỉnh dự thảo bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

  Trong tuần, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 01 dự án với tổng số tiền là 299.732.816 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 51.402.473.567 đồng. Ngoài ra, thu kinh phí hoạt động với số tiền là 84.144.219  đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 52.690.904.913 đồng.

Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5 giai đoạn 2. Tiếp tục thực hiện các dự án như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án Khu trung tâm giống và Khu lâm ngư huyện Long Mỹ, Dự án đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, Dự án Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Dự án đê bao Long Mỹ - Vị Thanh, Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hoà An, Dự án mở rộng Quốc lộ 1. Đồng thời, nhận được 09 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã có văn bản trả lời.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở tiếp nhận 01 trường hợp đề nghị đo đạc của hộ gia đình, cá nhân. Phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 07 hồ sơ đo đạc. Bàn giao 03 hồ sơ công trình với tổng diện tích khoảng 6,9 ha.

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM “Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình khu vực nông thôn tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới”.

- Thanh quyết toán với các đơn vị liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác BVMT năm 2013.

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 5.746.560 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay thu được 56.872.947 đồng.

Công việc ngoài kế hoạch:

  - Soạn thảo và trình ký công văn gửi Công ty cổ phần cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang về việc đề nghị Công ty CP CTN - CTĐT Hậu Giang khắc phục việc xả nước thải và lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành theo ĐTM.

  - Soạn thảo và trình ký công văn gửi Thanh tra Sở về việc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  - Thẩm định và trình ký báo cáo giám sát môi trường định kỳ đợt 2 năm 2013 đối với dự án kho chứa phân bón Nguyễn Văn Vo thuộc hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Dầy.

- Gửi công văn hướng dẫn Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang về thực hiện các thủ tục môi trường theo Thông báo số 421/TB-VP.UBND ngày 23/10/2013 của VP.UBND về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang về tiến độ triển khai dự án dự án Nhà máy phân hữu cơ Ân Thịnh Điền tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Soạn công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn doanh nghiệp Phòng TM& CN Nhật Bản.

- Tham gia đoàn của ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra 03 xã điểm là Đại Thành, Tân Tiến, Vị Thanh về thực hiện kết quả tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức kiểm tra tái công nhận và công nhận tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã Đông Thạnh, Phú An, Đông Phú của huyện Châu Thành theo thư mời của Phòng TN&MT huyện.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 9/9 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

          - Thanh lý hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành về việc thu và phân tích mẫu theo yêu cầu.

- Thanh lý hợp đồng với Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Dầy về việc lập báo cáo giám sát môi trường năm 2013.

          - Ký hợp đồng và thu mẫu cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Mỹ, phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vị Thanh (đợt 3) về việc thu và phân tích mẫu theo yêu cầu.

- Chỉnh sửa báo cáo ĐTM dự án nhà máy Dược phẩm DHG, Nhà máy in bao bì DHG theo biên bản góp ý của hội đồng thẩm định.

- Tiếp tục thu thập thông tin lập Báo cáo ĐTM cho Dự án “Kho chứa và chế biến lương thực” thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

- Hoàn thành ĐTM dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Trà Lồng thuộc Công ty TNHH TM và DV Huỳnh Trân và nộp Hội đồng thẩm định.

- Hoàn thành chỉnh sửa kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho huyện Châu Thành A và trình phê duyệt.

- Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường đợt 1 năm 2013 của Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang.

  - Thu mẫu giám sát môi trường đợt 4 năm 2013 cho các đơn vị như: Công ty TNHH Thương mại Tân Thành - Chi nhánh Vị Thanh (P5, TP. VT), Hộ kinh doanh cá thể Đoàn Ngọc Thắng, Chi nhánh Công ty CP lương thực Hậu Giang – Xí nghiệp chế biến lương thực số 1, Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Hậu Giang, Nhà máy đường Phụng Hiệp (đợt 1 giai đoạn 2013-2014).

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 6/6 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc ghi vốn chi trả cho đơn vị tư vấn lập Đề cương Đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Triển khai Quyết định phê duyệt Đề án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho các Sở, ngành, UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Gửi Sở Tư pháp thẩm định Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang để đăng ký thông qua HĐND tỉnh cuối năm.

- Liên hệ với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 22 hồ sơ địa chính (trong đó: 03 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 380.000 ngàn đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.023 hồ sơ (trong đó: có 202 trường hợp không có hồ sơ). Nâng tổng số thu lên 17.940.000 ngàn đồng; không có trường hợp nào trễ hẹn.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008: Chỉnh sửa theo góp ý và trình ký ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo mô hình khung.

- Góp ý dự án Thiết kế kỹ thuật và dự toán “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang”.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Trong tuần, không nhận vụ, việc mới, tổng số vụ, việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý từ đầu năm 2013 đến nay là 176 vụ, việc. Đã có báo cáo 143 vụ, việc; còn lại 33 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

          - Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất tại Nông trường Cờ Đỏ, hiện nay do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang quản lý. Đã có báo cáo trình UBND tỉnh, đang chờ kết luận của UBND tỉnh.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Có công văn gửi các đơn vị đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2013.

- Báo cáo Lãnh đạo Sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013. Đồng thời tham mưu Giám đốc Sở giải pháp thực hiện tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho CBCC và người lao động.

- Tổng hợp, báo cáo kinh phí trong việc thực hiện công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013.

- Xác nhận lại số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản gởi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực hiện đến cuối năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Thực hiện công văn số 458/BHXH-PT ngày 18/10/2013 của Bảo hiểm xã hội về việc mức lương cơ sở làm căn cứ thu BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết các chế độ BHXH.

- Lập bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp công vụ 25% tháng 11/2013 cho CB, CC, VC và người lao động; thẩm tra bảng lương tháng 11/2013 của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, duyệt giá sửa chữa máy tính để bàn, thanh toán các chứng từ chi thường xuyên…

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 8/8 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

          - Hoàn chỉnh báo cáo cải cách hành chính năm 2013 gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

- Xây dựng đề án vị trí việc làm ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Triển khai cho các đơn vị thuộc Sở chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính Phủ.

          - Báo cáo chỉ tiêu nhiệm vụ của Văn phòng Sở gửi Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

          - Tổng hợp rà soát các dự án tờ trình chuẩn bị họp theo lịch UBND tỉnh.

          - Phối hợp Chi cục quản lý đất đai chuẩn bị nội dung họp dự án tổng thể đối với các tổ chức đoàn thể.

          - Họp ủy ban kiểm tra rà soát chương trình kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra đảng ủy sở.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 10 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 04/11 - 08/11/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: xin chủ trương 01 trường hợp, quy hoạch và thu hồi đất 01 trường hợp, giao đất 01 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất 01 trường hợp.

Ngoài ra, xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và TBKL còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

-  Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6), tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn - Xà No, giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang và các dự án có quyết định phê duyệt và Chủ đầu tư chuyển kinh phí chi trả.

   - Phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu xây dựng các hạng mục công trình thuộc các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư.

   - Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình của các dự án  do Trung tâm làm chủ đầu tư.

  - Dự án khu dân cư xã Vị Đông: Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Dự án Khu trung tâm giống và Khu lâm ngư huyện Long Mỹ: Tiếp tục áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân.

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình bổ sung tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân tại dự án Khu công nghiệp Sông Hậu.

- Tiếp tục tổ chức xác minh đơn yêu cầu khiếu nại các hộ dân tại dự án Khu công nghiệp Sông Hậu.

- Dự án khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A: Lập thủ tục trình hủy kết quả phê duyệt 112 hộ nằm ngoài phạm vi điều chỉnh 200m.

- Dự án WB6: Trình phê duyệt bổ sung, khen thưởng 41 hộ địa bàn huyện Châu Thành A.

- Dự án nút giao công vụ - 13.000: Triển khai kế hoạch tiếp nhận mặt bằng và xác định phần đất sạt lở của các hộ bị ảnh hưởng.

- Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hoà An: Liên hệ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên- môi trường nhận các hồ sơ kỹ thuật còn lại; Lập hồ sơ dự kiến bồi thường, hỗ trợ công khai ra dân 21 hộ còn lại và các trường hợp bổ sung.

- Dự án mở rộng Quốc lộ 1: Kết hợp địa phương UBND xã và Phòng TN&MT thị xã Ngã Bảy triển khai Quyết định quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất, triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

  - Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh: Kiểm kê khu giao đất cho Công ty Đại Hoàng Long.

  - Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Rà soát, nhắc nhở và thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (lần 2 năm 2013).

- Cung cấp thông tin cho Cục kiểm soát ô nhiễm về hiện trạng kiểm kê, thống kê, lưu trữ thông tin khí thải công nghiệp.

- Xem xét hồ sơ và thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM “Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Trà Lồng” (nếu hồ sơ hợp lệ).

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện hoàn thành tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới năm 2013 tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

- Tổng họp báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện tiêu chí 17 (môi trường), đề xuất với lãnh đạo Sở tái công nhận, công nhận trong xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ năm 2013, xây dựng Nghị quyết Chi bộ năm 2014 gửi Đảng ủy Sở tổng hợp.

- Liên hệ UB.MTTQ và các đoàn thể về việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác liên tịch năm 2013.

- Chỉnh sửa, bổ sung tài liệu tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường phục vụ công tác tuyên truyền năm 2014.

- Làm việc với UBND tỉnh về chủ trương hỗ trợ xã Đại Thành về mô hình thu gom rác thải hộ gia đình khu vực nông thôn.

- Thẩm định và cấp sổ quản lý chất thải nguy hại đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

          - Xin cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho việc lập báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013 từ các Sở, ngành có liên quan.

- Thu và phân tích quan trắc môi trường không khí tỉnh Hậu Giang đợt 6 năm 2013.

- Liên hệ thanh lý hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phụng Hiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Thủy về việc thu và phân tích mẫu theo yêu cầu.

- Liên hệ thanh lý hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành A về việc lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho huyện Châu Thành A.

- Liên hệ thanh lý đợt 1 năm 2013 với Công ty TNHH Việt Úc – Hậu Giang về việc lập báo cáo giám sát môi trường.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc ghi vốn chi trả cho đơn vị tư vấn lập Đề cương Đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam bổ sung thêm 08 bản đồ Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bổ sung cho các Sở, ngành có liên quan.

- Liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam nhận báo cáo tóm tắt Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 cho HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo cuối năm.

- Liên hệ với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đế trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

- Kiểm tra hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy đường Phụng Hiệp theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để tham mưu trình Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp giấy phép.

- Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục thanh lý hợp đồng phân tích mẫu nước các trạm quan trắc cho Trung tâm Quan trắc.

- Chuẩn bị thủ tục thanh lý hợp đồng cho Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về Đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

          - Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

-  Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá viên chức quý 3 năm 2013.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008): Tiếp tục chỉnh sửa theo góp ý và trình ký ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo mô hình khung.

- Tiếp tục thực hiện Dự án thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả kiểm tra 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Thành lập Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Tiếp tục tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2013.

- Phối hợp Văn phòng Sở xin ý kiến lãnh đạo Sở và các đơn vị liên quan trực thuộc Sở về kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động về Phát triển bền vững tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2013 – 2015.

- Tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Trang thiết bị (bàn ghế, tủ hồ sơ, vách ngăn, vách trang trí, phông màn…)” thuộc dự án Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- Đẩy mạnh việc phối hợp kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục giải ngân các dự án, đề án được ghi vốn năm 2013.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Chuẩn bị nội dung kiểm tra chỉ tiêu chuyên môn cuối năm 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các đơn vị thuộc Sở.

          - Tổng hợp báo cáo công tác Đảng năm 2013 gửi Đảng ủy Khối các cơ quan.

- Trình lãnh đạo Sở ký báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

          - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Sở và đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 gửi UBND tỉnh.

- Tổng hợp đề án vị trí việc làm ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chi bộ 1 năm 2013.

          - Tham mưu giám sát chi bộ 9 theo chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

          - Phối hợp Chi cục quản lý đất đai tổ chức sơ kết công tác đo đạc tổng thể.

          - Rà soát các nội dung kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban ngày 21/10 và chuẩn bị nội dung họp giao ban ngày 04/11./.

*Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  51254_tong hop t1t11.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở