Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 1 tháng 12 năm 2013
 1784
 05/12/2013
- Tổ chức triển khai kế hoạch tập luyện diễu hành 10 năm thành lập tỉnh.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

(DỰ THẢO)                                                                                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 13/12 năm 2013

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 02/12 – 06/12/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Xin chủ trương: 02 dự án với diện tích 16.355,4 m2.

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 04 dự án với diện tích 19.303,6 m2.

+ Giao đất: 08 dự án với diện tích khoảng 16.403,8 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 01 dự án với tổng diện tích khoảng 220.5 m2.

 Ngoài ra, trong tuần nhận được 03 thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì xử lý 03 văn bản. Đồng thời, thẩm định đo đạc xong 06 công trình, đang thẩm định 03 công trình.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 20 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 809 hồ sơ. Trả kết quả 14 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 721 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 75 hồ sơ, trả trước hạn 589 hồ sơ, trể hạn 57 hồ sơ do bổ sung hồ sơ). Hiện đang giải quyết 88 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, nhận mới 03 hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 10 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 133 hồ sơ. Đã giải quyết là 126 hồ sơ, còn lại 07 hồ sơ đang giải quyết.

Ngoài ra, tham mưu lãnh đạo Sở v/v đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát việc bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng tại các dự án trong khu, cụm công nghiệp tập trung.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

  Trong tuần, Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (Khu giao đất cho công ty Thanh Khôi) với số tiền là 2.538.469.095 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 59.721.876.066 đồng.

  Ngoài ra, thu kinh phí hoạt động với số tiền là 1.230.826.650 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.858.068.097 đồng. Đồng thời, thanh toán chi phí xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất với số tiền là 240.701.000 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 18.005.000.000 đồng (Đã được bổ sung vốn xây dựng cơ bản là 2.005.000.000đ nâng tổng kế hoạch vốn năm 2013 là 18.005.000.000 đồng).

Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5 giai đoạn 2. Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Dự án Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No, Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Dự án Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở triển khai đo đạc 03 hồ sơ phục vụ việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất là 03 hồ sơ công trình. Phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 04 hồ sơ đo đạc.

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Làm việc với các sở, ban ngành v/v thống nhất và tham mưu UBND tỉnh dự thảo văn bản trả lời Tổng cục Môi trường v/v phối hợp thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại bằng công nghệ lò đốt” đề xuất sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải công suất 1003/ngày.đêm phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Mở rộng 3,5 ha nhà xưởng sản xuất” của Công ty TNHH Thanh Khôi.

  - Dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013.

  - Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH mía đường Cồn Long Mỹ Phát.

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 5.421.000 đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay thu được 136.646.242 đồng.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Công ty TNHH Thanh Khôi.

- Soạn công văn gửi Công ty TNHH sản xuất-Thương mại-dịch vụ Hậu Giang v/v trả lời hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm dạy nghề cơ khí kỹ thuật cao Hậu Giang”; công văn gửi Điện lực Hậu Giang v/v đấu nối điện phục vụ hoạt động trụ sở CCBVMT và TTQT- KTMT tỉnh Hậu Giang.

- Kiểm tra 05 file báo cáo ĐTM “Nhà máy in bao bì DHG”; “Nhà máy dược phẩm DHG”; “Sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ công suất 9 triệu sp/năm phục vụ xuất khẩu”; “Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” và “Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No”.

- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang năm 2013.

- Thảo công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hỏa Tiến và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- Dự thảo báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2013 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Hậu Giang, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2014.

 

 

 

 

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

 

          - Hoàn chỉnh báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013.

- Liên hệ thu và phân tích mẫu giám sát môi trường đợt 2 năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.

- Thanh lý hợp đồng về việc lập báo cáo giám sát môi trường với Công ty TNHH Thương mại Tân Thành - Chi nhánh Vị Thanh (02 dự án) và DNTN Nguyễn Thiện Hưng, Hộ kinh doanh cá thể Đoàn Ngọc Thắng.

- Kiểm kê các thiết bị, sổ sách, hóa chất phòng thí nghiệm cuối năm 2013.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Hoàn thành chỉnh sửa ĐTM dự án Khu dân cư thương mại Trà Lồng theo ý kiến góp ý của HĐTĐ và gởi lại thư ký hội đồng.

- Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo ĐTM dự án Nhà máy Dược phẩm DHG và gởi lại thư ký hội đồng, lần 2.

- Tiến hành xin ý kiến cộng đồng báo cáo ĐTM cho dự án Kho chứa và chế biến lương thực thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

- Hoàn thành hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường cho bãi rác Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

- Tiến hành lập báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm 2013 cho Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Casemex), Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu Trí Hưng.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tiếp tục làm việc với Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc làm thủ tục thanh toán chi phí lập Đề cương Đề án Thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

- Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất cho Ông Lý Văn Lắm.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 18 hồ sơ địa chính (trong đó: 05 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 90.000 đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.135 hồ sơ (trong đó: có 227 trường hợp không có hồ sơ). Nâng tổng số thu lên 19.200.000 ngàn đồng; không có trường hợp nào trễ hẹn.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Trong tuần, không nhận mới vụ, việc, tổng số vụ, việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý từ đầu năm 2013 đến nay là 182 vụ, việc. Đã có báo cáo 171 vụ, việc; còn lại 11 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

          Ngoài ra, nhận được 13 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến báo cáo trong tháng 12.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

          - 02 Đoàn thanh tra họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

           - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Tham mưu lãnh đạo Sở ký công văn chuyển các đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng góp ý dự thảo báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc Sở và phòng TN&MT cấp huyện.

- Thực hiện đối chiếu kinh phí tháng 11/2013 với Kho bạc Nhà nước tỉnh; báo cáo phí, lệ phí tháng 11/2013 gởi Cục thuế tỉnh.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc khối Văn phòng Sở về hạn chót nhận hồ sơ, thủ tục để thanh toán kinh phí chi thường xuyên.

- Báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2012 và 2010 của Kiểm toán Nhà nước.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước trong các tháng cuối năm 2013; thực hiện Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp; công văn số 15441/BTC-HCSN ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013; Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 8/8 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của ngành Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo công văn số 4603/BTNMT-VP ngày 11/11/2013.

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết năm 2013 gửi Cụm thi đua số IX.

- Chuẩn bị báo cáo tiếp Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Nội vụ.

- Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với phòng kế hoạch tài vụ chuẩn bị nội dung họp hội đồng thi đua khen thưởng xét thi đua cho cấp huyện và đơn vị thuộc Sở.

- Tổng hợp trình khen thưởng về công tác đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua kế hoạch diễu hành chuẩn bị phục vụ 10 năm thành lập tỉnh.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 12 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 09/12 - 13/12/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: giao đất 03 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01 trường hợp.

Ngoài ra, tiếp tục xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

- Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án đường tránh thị trấn Cây Dương, Dự án cầu Ba Láng, Dự án khu giao đất cho Công ty Phương Trang, Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Dự án hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No.

- Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết nhiệm vụ BVMT năm 2013 đã được nghiệm thu.

- Thảo văn bản gửi Công ty TNHH Phú Thạnh về việc hướng dẫn kiểm nghiệm các thành phần nguy hại trong bùn thải của hệ thống xử lý nước thải.

  - Hoàn chỉnh hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 gửi Văn phòng Điều phối tỉnh tổng hợp.

  - Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả phối hợp thực hiện Kế hoạch liên tịch năm 2013, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.

  - Liên hệ UBND tỉnh về việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuẩt sắc trong hoạt động BVMT và hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6/2013, đồng thời chuẩn bị hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng.

  - Nhắc nhở các đơn vị liên tịch tập hợp chứng từ thanh quyết toán các lớp tập huấn và triển khai mô hình về bảo vệ môi trường theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục nhắc nhở và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2013.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

- Trình Hội đồng nghiệm thu báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013.

- Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường cho 05 đơn vị: Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Casemex), Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Xuất nhập khẩu Trí Hưng, DNTN Tín Uy, Công ty TNHH Nam Phát, Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG; Nhà máy đường Phụng Hiệp và trả kết quả.

- Hoàn chỉnh báo cáo ĐTM cho dự án Kho chứa và chế biến lương thực thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

- Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo ĐTM dự án Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê bao vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang theo ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam về việc chuẩn bị tài liệu thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm Dự án “Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020”.

- Tiếp tục làm việc với Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc làm thủ tục thanh toán chi phí lập Đề cương Đề án Thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

- Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất cho Ông Lý Văn Lắm.

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề khoan giếng cho ông Trần Văn Hết, địa chỉ: xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Kiểm tra đột xuất khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan giếng ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

          - Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

- Vận hành Windows Server 2008: Triển khai DNS server.

- Tiếp tục thực hiện Dự án thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả 02 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Hoàn chỉnh báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 cho các đơn vị.

- Báo cáo tình hình thực hiện phát triển bền vững thuộc lĩnh vực quản lý theo kế hoạch số 73/KH-UBNDv ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo công văn số 2361/STC-HCSN ngày 26/11/2013.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2013; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB tháng 12 năm 2013.

- Tham mưu Giám đốc Sở thống nhất bổ sung dự toán, chi công tác thẩm định, xét duyệt sản phẩm các dự án Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cấp huyện, phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị năm 2013 cho Chi cục quản lý đất đai với tổng số tiền 276.190.000 đồng.

- Báo cáo tăng lương định kỳ gởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Báo cáo thành tích hoạt động của Sở gửi Khối tham mưu kinh tế.

          - Soạn Quyết định khen thưởng năm 2013.

          - Soạn Quyết định thành lập tổ kiểm kê công sản năm 2013.

          - Thông qua quy chế nâng lương trước hạn.

          - Thông qua quy chế hoạt động của Sở.

          - Tiếp tục chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhân dân tỉnh.

          - Tổ chức triển khai kế hoạch tập luyện diễu hành 10 năm thành lập tỉnh.

          - Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác ngành tài nguyên môi trường năm 2013.

          - Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013.

          - Báo cáo công tác tháng 12 năm 2013 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và 12 sở ngành có liên quan.

          - Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hành động phát triển bền vững Hậu Giang giai đoạn 2013-2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

*Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  51292_tong hop t1t12.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở