Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 2 tháng 12 năm 2013
 1864
 13/12/2013
Báo cáo công tác tổ chức năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 

(DỰ THẢO)                                                                                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 09/12 đến ngày 20/12 năm 2013

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 09/12 – 13/12/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 01 dự án với diện tích 6.000 m2.

+ Giao đất: 03 dự án với diện tích khoảng 321.099,9 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 05 dự án với tổng diện tích khoảng 72.659,6 m2.

 Ngoài ra, trong tuần nhận mới 01 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nâng tổng số văn bản đang xử lý là 28. Đồng thời, trong tuần thẩm định đo đạc 04 công trình nâng tổng số thẩm định từ đầu năm đến nay là 143 công trình.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 08 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 817 hồ sơ. Trả kết quả 08 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 729 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 80 hồ sơ, trả trước hạn 592 hồ sơ, trể hạn 57 hồ sơ do bổ sung hồ sơ). Hiện đang giải quyết 88 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, nhận mới 02 hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 07 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 135 hồ sơ. Đã giải quyết là 130 hồ sơ, còn lại 05 hồ sơ đang giải quyết.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

  Trong tuần, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Sông Hậu (Khu giao đất cho tập đoàn tàu thủy Việt Nam) với số tiền là 474.240.300 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 60.196.116.366 đồng.

  Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5 giai đoạn 2. Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án Cầu Ba Láng, Dự án đường tránh thị trấn Cây Dương, Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác Hòa An, Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Dự án xây dựng Hệ thống cống ngăn mặn nam kênh Xà No, Dự án Khu Trung tâm giống và Khu lâm ngư, Dự án xây dựng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Dự án WB6.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở triển khai đo đạc  hồ sơ phục vụ việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất là 01 hồ sơ công trình. Phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 04 hồ sơ đo đạc.

 

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Thẩm định và trình ký báo cáo giám sát môi trường định kỳ đợt 2 năm 2013 đối với 06 dự án: Kho thuốc bảo vệ thực vật Nam Phát; Kho thuốc BVTV Tường Hưng; Nghĩa trang dân lập Năm Đạt; Khu trung tâm thương mại thị xã Ngã Bảy; Xí nghiệp chế biến lương thực số 1; Xây dựng ao cá xã Hiệp Hưng.

- Gửi công văn đến Công ty TNHH Phú Thạnh về việc hướng dẫn kiểm nghiệm các thành phần nguy hại trong bùn thải của hệ thống xử lý nước thải.

- Hoàn thành hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 gửi Văn phòng Điều phối và các địa phương để triển khai thực hiện.

- Bổ sung điều chỉnh kế hoạch tổng kết hội nghị liên tịch và trao quyết định khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động BVMT và hưởng ứng Ngày 5/6/2013.

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 4.250.000 đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay thu được 142.485.818 đồng.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Làm việc với Đoàn thanh tra Tổng cục môi trường về việc thông báo kết quả thanh tra theo Quyết định số 1349/QĐ-TCMT ngày 08/11/2013 của Tổng cục môi trường gửi các đơn vị đã thanh tra.

- Kiểm tra khảo sát mô hình thu gom rác thải hộ gia đình khu vực nông thôn tại xã Đại Thành để làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 báo cáo ĐTM: “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Long Mỹ” và “Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No”.

- Thành lập 03 hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM: “Trung tâm dạy nghề cơ khí kỹ thuật cao tỉnh Hậu Giang” của Công ty sản xuất- thương mại- dịch vụ Hậu Giang; “Kho chứa và chế biến lương thực” của Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long; “Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng” của Công ty CP đầu tư du lịch Miền Nam.

- Bảo vệ đề cương đề tài khoa học “Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường từ hoạt động sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết chương trình MTQG ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 5400/BTNMT-TCMT ngày 5/11/2013 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Hoàn chỉnh các thủ tục thanh lý nhiệm vụ “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế tại phòng khám đa khoa khu vực xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”.

- Soạn công văn gửi các phòng TNMT huyện, thị, thành phố về việc cung cấp các thông tin liên quan đến ĐTM và cam kết BVMT.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 8/8 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Chuẩn bị hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo “Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013”.

- Trả kết quả và thanh lý hợp đồng lập báo cáo giám sát môi trường 07 đơn vị:  Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Casemex), Công ty TNHH Thanh Khôi, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu Trí Hưng, DNTN Tín Uy, Công ty TNHH Nam Phát, Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG; Nhà Máy đường Phụng Hiệp (đợt 1 thời vụ sản xuất 2013-2014).

- Trình đoàn kiểm tra hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường cho bãi rác Long Mỹ, huyện Long Mỹ và bãi rác Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

- Trình phê duyệt báo cáo ĐTM dự án Nhà máy Dược phẩm DHG, dự án Nhà máy in bao bì DHG 1 và dự án ĐTM dự án Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê bao vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Trình Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho dự án Kho chứa và chế biến lương thực thuộc công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

- Tiếp tục chỉnh sửa ĐTM dự án Khu dân cư thương mại Trà Lồng theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

          - Chào giá lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

  - Tham mưu xây dựng kỷ yếu chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 8/8 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam về việc chuẩn bị tài liệu báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm Dự án “Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020”.

- Tiếp tục làm việc với Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc làm thủ tục thanh toán chi phí lập Đề cương Đề án thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đế trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

- Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất cho Ông Lý Văn Lắm.

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề khoan giếng cho ông Trần Văn Hết, địa chỉ: xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Kiểm tra đột xuất khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan giếng ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 19 hồ sơ địa chính (trong đó: 05 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 475.000 đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.154 hồ sơ (trong đó: có 232 trường hợp không có hồ sơ). Nâng tổng số thu lên 19.675.000 ngàn đồng; không có  trường hợp nào trễ hẹn.

          - Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Trong tuần, không nhận mới vụ, việc, tổng số vụ, việc thụ lý từ đầu năm 2013 đến nay là 182 vụ, việc. Đã có báo cáo 171 vụ, việc; còn lại 11 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

          Ngoài ra, nhận được 10 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến báo cáo trong tháng 12.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

          - 02 Đoàn thanh tra họp thông qua dự thảo báo cáo. việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

           - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện phát triển bền vững thuộc lĩnh vực quản lý theo kế hoạch số 73/KH-UBNDv ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng thang điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014.

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo công văn số 2361/STC-HCSN ngày 26/11/2013.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2013; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB tháng 12/2013.

- Tham mưu Giám đốc Sở thống nhất bổ sung dự toán, chi công tác thẩm định, xét duyệt sản phẩm các dự án Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cấp huyện, phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị năm 2013 cho Chi cục quản lý đất đai với tổng số tiền 276.190.000 đồng.

- Báo cáo tăng lương định kỳ gởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 8/8 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Báo cáo thành tích hoạt động của Sở gửi Khối tham mưu kinh tế.

          - Soạn Quyết định khen thưởng năm 2013.

          - Soạn Quyết định thành lập tổ kiểm kê công sản năm 2013.

          - Thông qua quy chế nâng lương trước hạn, thông qua quy chế hoạt động của Sở.

          - Tổ chức triển khai kế hoạch tập luyện diễu hành 10 năm thành lập tỉnh.

          - Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác ngành tài nguyên môi trường năm 2013.

          - Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013.

          - Báo cáo công tác tháng 12 năm 2013 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và 12 sở ngành có liên quan.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 12 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 16/12 - 20/12/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: quy hoạch và thông báo thu hồi đất 01 trường hợp, giao đất 01 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 trường hợp. Ngoài ra, tiếp tục xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

- Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án đường tránh thị trấn Cây Dương, Dự án cầu Ba Láng, Dự án cơ hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác Hòa An Dự án Khu Trung tâm Giống và Khu Lâm Ngư, Dự án Xây dựng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, Dự án Nút giao - 13.000.

- Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Thẩm định báo cáo giám sát môi trường định kỳ của 02 dự án: Siêu thị Co.op Mart Vị Thanh và Trại chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Anh.

- Cung cấp các thông tin liên quan đến ĐTM và cam kết BVMT gửi Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường.

- Hỗ trợ công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam”.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 báo cáo ĐTM “Nhà in bao bì DHG” và “Nhà máy dược phẩm DHG”.

  - Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả phối hợp thực hiện Kế hoạch liên tịch năm 2013, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.

  - Tổng hợp báo cáo công tác văn thư – lưu trữ theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 gửi Văn thư Sở tổng hợp.

- Tổ chức nghiệm thu mô hình thu gom rác thải hộ gia đình khu vực nông thôn tại xã Đại Thành.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

- Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo “Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013”.

 - Tiếp tục chỉnh sửa ĐTM dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; ĐTM dự án Khu dân cư thương mại Trà Lồng theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định

          - Lập dự toán gởi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ ĐTM dự án “Bờ kè Sông Cái Lớn”.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước đưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục làm việc với Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam về việc làm thủ tục thanh toán chi phí lập Đề cương Đề án Thăm dò khoáng sản than bùn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Lập hồ sơ quyết toán Đề án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Thanh lý Hợp đồng thuê đo động thái nước dưới đất các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giám sát thi công các hạn mục theo tiến độ.

- Liên hệ với UBND tỉnh về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép gia hạn khai thác nước của ông Lý Văn Lắm.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

          - Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

- Vận hành Windows Server 2008: Triển khai DNS server.

- Tiếp tục thực hiện Dự án thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - 02 Đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo Sở kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Hoàn chỉnh báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 cho các đơn vị.

- Dự thảo thang điểm chấm thi đua năm 2014.

- Phối hợp các đơn vị để làm thủ tục giải ngân các dự án, đề án được ghi vốn năm 2013. Đồng thời đẩy nhanh việc cân đối, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán các chứng từ chi thường xuyên để kịp kết thúc vào ngày 31/12/2013.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Tiếp tục chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác ngành tài nguyên môi trường năm 2013.

          - Tiếp tục chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2013.

          - Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2013 gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Kiểm kê tài sản năm 2013.

          - Ban hành Quyết định kê khai tài sản gửi Thanh tra tỉnh.

          - Thông qua quy chế nâng lương trước hạn.

          - Họp Hội đồng đánh giá công chức viên chức năm 2013.

          - Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Báo cáo công tác tổ chức năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  51304_tong hop t2t12.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở