Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần 4 tháng 12 năm 2013
 2208
 27/12/2013
Tổ chức tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2013 gắn với tổng kết 10 năm thành lập tỉnh.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 

(DỰ THẢO)                                                                                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 23/12/2013 đến ngày 03/01/2014

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 23/12 – 27/12/2013):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Giao đất: 02 dự án với diện tích khoảng 16.812,8 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 02 dự án với tổng diện tích khoảng 5.975,9 m2.

 Ngoài ra, trong tuần nhận mới 10 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp xử lý 05 văn bản, chủ trì xử lý 05 văn bản. Đồng thời, thẩm định đo đạc 04 công trình nâng tổng số thẩm định từ đầu năm đến nay là 148 công trình, đang xử lý 07 công trình.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 12 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 573 hồ sơ. Trả kết quả 13 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 500 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 32 hồ sơ, trả trước hạn 467 hồ sơ, trể hạn 01 hồ sơ do bổ sung hồ sơ). Hiện đang giải quyết 73 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2012 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, nhận mới 04 hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 05 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 11/12/2012 đến nay) là 144 hồ sơ. Đã giải quyết là 135 hồ sơ, còn lại 09 hồ sơ đang giải quyết.

Ngoài ra, trình UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

  Trong tuần, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 04 dự án với tổng số tiền là 3.219.824.545 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 64.683.783.920 đồng.

  Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, giám sát công trình Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2. Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Dự án cầu Ba Láng, Dự án WB6.

  Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở triển khai đo đạc phục vụ việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất 04 trường hợp. Phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉnh sửa 06 hồ sơ đo đạc.

2/ Lĩnh vực môi trường:

Đã thực hiện hoàn thành 3/3 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM “Siêu thị Co.op mart Ngã Bảy”.

- Kiểm tra file báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải khí nhà kính tại tỉnh Hậu Giang và đề xuất các giải pháp giảm thiểu”.

- Góp ý dự án đầu tư “Nhà máy nước sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Thảo công văn gửi UBND tỉnh báo cáo về việc ngừng đổ rác và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tân Long.

-  Kiểm tra xác nhận hoàn thành đối với kho thuốc bảo vệ thực vật Tường Hưng thuộc hộ kinh doanh cá thể Trần Nguyệt Hạnh.

- Thẩm định và trình ký báo cáo giám sát môi trường đợt 2 năm 2013 của 18 dự án.

- Gửi văn bản trả lời Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam về việc thực hiện nội dung theo báo cáo ĐTM của dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm và nhà máy bột giấy tẩy trắng sản lượng 330.000 tấn/năm.

- Tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của 03 dự án: “Kho chứa và chế biến lương thực” của Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Minh; “Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng” của Công ty CP Đầu tư Du lịch Miền Nam; “Trung tâm dạy nghề cơ khí kỹ thuật cao Hậu Giang” của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hậu Giang.

- Góp ý thẩm định dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế công trình bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành”.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:        

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

  - Chỉnh sửa báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013.

  - Tiếp tục chỉnh sửa ĐTM dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và ĐTM dự án Khu dân cư thương mại Trà Lồng theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

- Báo cáo trước Hội đồng thẩm định ĐTM dự án Kho chứa và chế biến lương thực thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Hoàng Long.

  - Ký hợp đồng lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường dự án "Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, quy mô 500 giường".

- Rà soát thanh lý hợp đồng với các công ty/đơn vị đã ký kết hợp đồng tư vấn môi trường.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 7/7 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước đưới đất tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Lập hồ sơ quyết toán Đề án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giám sát thi công các hạng mục theo tiến độ.

- Chuẩn bị thủ tục thanh toán giai đoạn 1 Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Hợp đồng.

- Tiếp tục tổng hợp số liệu đo quan trắc động thái nước dưới đất, vẽ biểu đồ và viết báo cáo.

- Tiếp tục liên hệ với UBND tỉnh về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép gia hạn khai thác nước của ông Lý Văn Lắm.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Cấp trích lục 12 hồ sơ địa chính với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 200.000 đồng; nâng lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.200 hồ sơ, không có trường hợp nào trễ hẹn.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

          a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

          - Tổng số vụ thụ lý trong năm 2013 là 182 vụ, việc. Đã báo cáo 172 vụ. Trong tuần nhận mới 14 vụ việc. Tổng số vụ việc thụ lý năm 2014 là 71 vụ, việc, đã báo cáo UBND tỉnh 08 vụ.

          Ngoài ra, nhận được 06 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến báo cáo trong tháng 01/2014.

     b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:

          - 02 Đoàn thanh tra họp thông qua dự thảo báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Đoàn thanh tra họp thông qua dự thảo báo cáo việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Đoàn thanh tra họp thông qua dự thảo báo cáo về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

 

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 cho các đơn vị.

- Dự thảo thang điểm chấm thi đua năm 2014.

- Phối hợp các đơn vị để làm thủ tục giải ngân các dự án, đề án được ghi vốn năm 2013. Đồng thời đẩy nhanh việc cân đối, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán các chứng từ chi thường xuyên để kịp kết thúc vào ngày 31/12/2013.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên như văn phòng phẩm, công tác phí, xăng...

          - Phối hợp trong công tác tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2013.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Tổ chức tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2013 gắn với tổng kết 10 năm thành lập tỉnh.

          - Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2013 gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg gửi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

          - Báo cáo công tác tổ chức năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự án 03 công trình đo đạc: đang tiến hành bàn giao 3 cấp.

2. Dự  án đo đạc tổng thể: đã đo đạc xong các xã của huyện Châu Thành, trừ xã Đông Phước, Đông Phước A.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 12 năm 2013:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 30/12/2013 - 03/01/2014):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: xin chủ trương 01 trường hợp, quy hoạch và thông báo thu hồi đất 01 trường hợp, giao đất 02 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 trường hợp. Ngoài ra, tiếp tục xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

- Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

- Tiếp tục thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng như: Dự án khu dân cư xã Vị Đông, Dự án Khu trung tâm giống và Khu lâm n, Dự án công trình hệ thống Cống ngăn mặn Nam kênh Xà No, Dự án mở rộng quốc lộ 1, Dự án Khu dân cư thương mại phường 4, Dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại Hòa An, Dự án WB6, Dự án khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

- Tiếp tục rà soát, giải quyết những yêu cầu, khiếu nại tại các dự án; lập thủ tục bổ sung cho các trường hợp đã xác minh đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân tại các dự án.

2/ Lĩnh vực môi trường:

  - Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đóng cửa bãi rác Tân Long.

- Hoàn thành biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của 03 dự án: “Kho chứa và chế biến lương thực” của Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Minh; “Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng” của Công ty CP đầu tư du lịch Miền Nam; “Trung tâm dạy nghề cơ khí kỹ thuật cao Hậu Giang” của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hậu Giang.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 báo cáo ĐTM “Nhà in bao bì DHG” và “Nhà máy dược phẩm DHG” (nếu chủ đầu tư gửi hồ sơ).

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả phối hợp thực hiện Kế hoạch liên tịch năm 2013, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

- Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2013.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí quan trắc năm 2014.

- Tiếp tục chỉnh sửa ĐTM dự án Nghĩa trang nhân dân liên xã Đại Thành và Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;  ĐTM dự án Khu dân cư thương mại Trà Lồng; ĐTM dự án Kho chứa và chế biến lương thực thuộc Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

- Kiểm kê tài sản năm 2013.

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Lập hồ sơ quyết toán Đề án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục tham gia với Liên đoàn Bản đồ miền Nam triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giám sát thi công các hạng mục theo tiến độ.

- Chuẩn bị thủ tục thanh toán giai đoạn 1 Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Hợp đồng.

- Tiếp tục tổng hợp số liệu đo quan trắc động thái nước dưới đất, vẽ biểu đồ và viết báo cáo.

- Tiếp tục liên hệ với UBND tỉnh về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép gia hạn khai thác nước của ông Lý Văn Lắm.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

          - Cấp trích lục hồ sơ theo yêu cầu.

- Vận hành Windows Server 2008: Triển khai DNS server.

- Tiếp tục thực hiện Dự án thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp cải tạo Trụ sở Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

          - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

          - 02 Đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo Sở kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh và Văn phòng Đăng ký QSD đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả Đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Dự thảo thang điểm chấm thi đua năm 2014.

- Cân đối, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán với Kho bạc trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2013.

- Giao dự toán kinh phí năm 2014 cho các đơn vị Trung tâm, Chi cục, Văn phòng ĐK QSD đất thuộc Sở.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

          - Kiểm kê tài sản năm 2013.

          - Thông qua quy chế nâng lương trước hạn.

          - Họp Hội đồng đánh giá công chức viên chức năm 2013.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013.

- Tổng hợp báo cáo công tác đánh giá chất lượng đảng viên và xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra.

- Hoàn chỉnh báo cáo công tác tổ chức năm 2013 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                

 

TH

Tập tin đính kèm

  51319_tong hop t4t12.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở