Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...




Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo tuần ngày 21/4-02/5/2014
 2687
 26/04/2014
- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 6.899.520 đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay thu được 31.657.368 đồng.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:         /BC-STNMT  

 (DỰ THẢO)                                                                                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang, ngày     tháng      năm 2014

BÁO CÁO

Công tác tuần từ ngày 21/4 đến ngày 02/5/2014

 

I/ Kết quả công tác tuần (từ ngày 21/4 – 26/4/2014):

1/ Lĩnh vực đất đai:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

- Trình UBND tỉnh:

+ Quy hoạch và thông báo thu hồi đất: 07 dự án với tổng diện tích 19.211,4 m2.

+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất: 01 dự án với diện tích 10.773,6 m2.

Ngoài ra, trong tuần nhận được 02 thông báo kết luận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp xử lý 02 trường hợp.

* Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính:

Trong tuần, nhận mới 10 hồ sơ nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 318 hồ sơ. Trả kết quả 28 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 216 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 40 hồ sơ, trả trước hạn 176 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ). Hiện đang giải quyết 102 hồ sơ chưa đến hạn (kể cả hồ sơ năm 2013 chuyển sang).

* Về công tác Phòng giá đất:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: trong tuần, không nhận mới hồ sơ, số hồ sơ tồn tuần trước chuyển sang 05 hồ sơ, tổng số hồ sơ tiếp nhận được (từ ngày 31/12/2013) là 30 hồ sơ. Đã giải quyết là 25 hồ sơ, còn lại 05 hồ sơ đang giải quyết.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

Trong tuần, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 8.209.227.342 đồng. Lũy kế chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ đầu năm đến nay là 41.204.907.861 đồng. Ngoài ra, thu kinh phí hoạt động từ đầu năm đến nay là 1.048.455.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện các dự án: Khu tái định cư-dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh; Dự án mở rộng Quốc lộ 1; dự án Khu tái định cư xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; dự án Khu tái định cư-dân cư phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, nhận được 05 đơn khiếu nại của công dân, đang kiểm tra xác minh; tiếp nhận tổng cộng 27 văn bản giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền, đã giải quyết được 19 văn bản, còn 08 văn bản đang thực hiện.

Ngoài ra, trong tuần Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở bàn giao sản phẩm công trình, dự án 03 trường hợp với diện tích khoảng 11,6 ha và đo đạc theo yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân 03 trường hợp. Đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh 05 trường hợp.

 

 

2/ Lĩnh vực môi trường:      

Đã thực hiện hoàn thành 4/4 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM “Trung tâm dạy nghề cơ khí kỹ thuật cao Hậu Giang”.

- Hoàn chỉnh biên bản họp ĐTM 02 dự án: “Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” và “Cơ sở hạ tầng khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

- Tổ chức nhận bàn giao gói thầu thiết bị Trụ sở Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc & KTMT; Sắp xếp hồ sơ chuẩn bị chuyển trụ sở.

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 6.899.520 đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay thu được 31.657.368 đồng.

Công việc ngoài kế hoạch:

- Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án: Xí nghiệp chế biến lương thực số 1 thuộc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang.

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của hạng mục hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Nhà máy chế biến thủy sản Long Phú thuộc Công ty cổ phần chế biến thủy sản Long Phú.

- Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường sau phê duyệt báo cáo ĐTM và đề án bảo vệ môi trường đối với 02 dự án: Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần thủy sản Long Phú và dự án Xưởng may mặc xuất khẩu thuộc Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y.

- Trình UBND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế trạm y tế 04 xã: Thạnh Hòa, Thạnh Xuân, Vĩnh Viễn, Vị Thủy.

- Trình thẩm tra công trình đường dây trung áp và trạm biến áp TBA3 x 37,5KVA phục vụ dự án Trụ sở Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật môi trường.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:    

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:  

- Chuẩn bị dụng cụ thu mẫu quan trắc môi trường không khí, nước mặt, đất mặt đợt 3/2014.

- Ký hợp đồng và thu mẫu giám sát môi trường năm 2014 cho Công ty TNHH Nam Phát; Chi nhánh Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang – Xí nghiệp chế biến lương thực số 1.

- Báo cáo trước Đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án ''Xí nghiệp chế biến lương thực số 1'' thuộc Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang.

- Liên hệ làm việc với chủ đầu tư đ hoàn thành báo cáo đ án khai thác, sử dụng nước mặt dự ánNhà máy nước sông Hậuthuộc Công ty CP Cấp thoát nướcCông trình đô thị Hậu Giang.

- Liên hệ thanh lý hợp đồng với Nhà máy đường Phụng Hiệp về việc lập báo cáo giám sát môi trường vụ mía 2013-2014.

 

4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

Đã thực hiện hoàn thành 3/3 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Trình ký hợp đồng giám sát bơm rửa, lấy mẫu và hợp đồng phân tích chất lượng nước tại các trạm quan trắc năm 2014.

- Tiếp tục nhắc nhở các cơ sở hành nghề khoan nước dưới đất báo cáo số lượng giếng khoan quý I năm 2014.

- Xây dựng danh mục phí, lệ phí hồ sơ cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin: 

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Tiếp nhận và trả kết quả 21 hồ sơ địa chính (trong đó có 05 trường hợp không có hồ sơ) với tổng số tiền thu nộp phí, lệ phí là 760.000 đồng. Nâng lũy kế tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ từ đầu năm đến nay là 279 hồ sơ và 62 trường hợp không có hồ sơ. Nâng tổng số thu lên 10.125.000 đồng, không có trường hợp trễ hẹn.

- Tổng hợp góp ý kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang thuộc phạm vi của Sở năm 2015.

- Tổng hợp góp ý kế hoạch bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở sử dụng điện tử về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát quá trình thực hiện mô hình quản lý tập trung trên hệ điều hành Windows Server 2008.

Công việc ngoài kế hoạch:

   - Triển khai thực hiện Công văn số117/QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện Công văn số 299/STNMT-VP ngày 8 tháng 4 năm 2014 về việc rà soát, sữa đổi, bổ sung danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

            a/ Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai:

            Trong tuần nhận mới 06 vụ, việc nâng tổng số vụ, việc thụ lý năm 2014 là 161 vụ, việc; đã báo cáo UBND tỉnh 101 vụ, còn lại 60 vụ, việc đang thẩm tra, xác minh.

            b/ Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành:   

            - Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

            - Đoàn kiểm tra đã tiến hành thanh tra và đang tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung các kết luận thanh tra và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

            Ngoài ra, thực hiện tiếp dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong tuần như sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang (dự thảo).

- Báo cáo tháng 4 về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao.

- Tham mưu lãnh đạo Sở gởi văn bản cho Sở Tài chính đề nghị thẩm định và bố trí kinh phí xây dựng VBQPPL năm 2013.

- Phối hợp phòng TNN, KS, ĐC&KTTV rà soát hồ sơ để lập thủ tục quyết toán đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ Sở Tài chính thực hiện quyết toán kinh phí Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp năm 2013.

- Lập đối chiếu kinh phí tháng tháng 4/2014; lập bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp công vụ 25% tháng 5/2014 cho CB, CC, VC và người lao động; thẩm tra bảng lương tháng 5/2014 của các đơn vị trực thuộc Sở.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:

Đã thực hiện hoàn thành 5/5 nội dung công việc theo kế hoạch trong tuần:

- Rà soát báo cáo kê khai tài sản năm 2013.

            - Tổng hợp phí, lệ phí gửi Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo Giám đốc Sở kết quả làm việc với Đại học Cần Thơ.

            - Thông báo kết luận cuộc họp ngày 15/4/2014.

- Góp ý thang điểm thi đua khối tham mưu kinh tế; góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức chi kinh phí đảm bảo các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đóng góp dự thảo Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 50/2006/NĐ-CP.

9. Tiến độ thực hiện từng dự án:

1. Dự  án đo đạc tổng thể:

Tổ chức sơ kết Dự án tổng thể (ngày 18/02). Tiến hành nghiệm thu theo khối lượng thực hiện địa bàn Châu Thành, Châu Thành A, Ngã Bảy, Vị Thanh và Long Mỹ.

Đã bàn giao 3 cấp: 6 Phường thuộc TP. Vị Thanh; Xã Thuận Hưng và Thuận Hòa (Long Mỹ), ngày 11/3.

Nghiệm thu lưới địa chính huyện Phụng Hiệp.

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư các công trình XDCB đến tháng 4 năm 2014:

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang: đã được Chính phủ phê duyệt, đã tiến hành công bố quy hoạch.

 

 

 

 

II/ Phương hướng công tác tuần (từ ngày 28/4 - 02/5/2014):

1/ Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Trình UBND tỉnh quy hoạch và thông báo thu hồi đất 02 trường hợp. Ngoài ra, tiếp tục xử lý các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn tồn của tuần trước.

* Về công tác Phòng giá đất:

Tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Về công tác phát triển quỹ đất:

- Chi trả bồi thường dự án Quản lý thủy phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6), tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn - Xà No, giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang và dự án mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).

- Tiếp tục thực hiện các dự án: Khu tái định cư-dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh; Dự án mở rộng Quốc lộ 1; Khu dân cư tái định cư phường 7, TP.Vị Thanh.

- Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, áp giá, lập phương án, trình phê duyệt, tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp.

2/ Lĩnh vực môi trường:

- Di chuyển về trụ sở mới.

- Nghỉ lễ 30/4, 01/5 và cử cán bộ trực cơ quan.

3/ Lĩnh vực Quan trắc và kỹ thuật môi trường:

- Di chuyển về trụ sở mới.

- Nghỉ lễ 30/4, 01/5 và cử cán bộ trực cơ quan.

 4/ Lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, địa chất và KTTV:

- Trình ký hợp đồng giám sát bơm rửa, lấy mẫu và hợp đồng phân tích chất lượng nước tại các trạm quan trắc năm 2014.

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Nhà trọ Huy Hưng, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ Văn phòng UBND tỉnh về văn bản xin phép khoan giếng của Công ty CP chế biến nông sản xuất khẩu Phú Thịnh thuộc Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

5/ Lĩnh vực Công nghệ Thông tin:

            - Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014.

            - Soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 theo mô hình khung: Dự thảo nội dung hướng dẫn mục tiêu chất lượng.

- Tiếp tục tổng hợp góp ý kế hoạch bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở sử dụng điện tử về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

            - Tiếp tục giám sát quá trình thực hiện mô hình quản lý tập trung trên hệ điều hành Windows Server 2008.

- Làm việc với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp thực hiện Công văn số 4097/BTNMT-CNTT ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai.

6/ Lĩnh vực Thanh tra:        

- Báo cáo UBND tỉnh các vụ đã thẩm tra, xác minh xong.

            - Tiếp tục thẩm tra xác minh các vụ, việc còn lại. Phân công cán bộ thụ lý vụ, việc mới (nếu có).

            - Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

            - Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung các kết luận thanh tra và các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

7/ Lĩnh vực kế hoạch tài vụ:

- Phối hợp phòng Giá đất tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện dự án “Xây dựng phần mềm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

- Tham mưu lãnh đạo Sở lập thủ tục tạm ứng, giải ngân kinh phí cho đơn vị cung cấp thiết bị, đơn vị thi công trong việc thực hiện dự án xây dựng “Trụ sở làm việc của Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường tỉnh Hậu Giang”.

- Báo cáo phí, lệ phí; danh sách điều chỉnh đóng bảo hiểm.

- Thanh toán các chứng từ chi thường xuyên.

8/ Lĩnh vực Văn phòng:      

- Báo cáo chiến lược phát triển thanh niên năm 2014 gửi Sở Nội vụ.

- Chuẩn bị các nội dung họp giao ban ngày 28/4.

- Chuẩn bị các chương trình công bố quyết định về công tác cán bộ.

- Làm việc với các đơn vị về đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Lập hồ sơ thi chuyên viên chính gửi Sở Nội vụ.

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản năm 2014.

- Tổng hợp báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, Cục thống kê, Sở Khoa học và công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội cựu chiến binh./.

Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

                                   GIÁM ĐỐC

                                        

                                 

 

 

TH

Tập tin đính kèm

  81427_tong hop t4t4.doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở