Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Lịch công tác
Đóng hoặc mở
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 (điều chỉnh lần 7)
 252
 07/11/2019
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 (điều chỉnh lần 7)

THỨ HAI         ngày 04/11/2019 

- 7 giờ 00: Ban Giám đốc dự chào cờ. Mời Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, CNTTTN&MT, Quan trắc TN&MT, Kỹ thuật TN&MT, CCBVMT và toàn thể CBCCVC các đơn vị tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở TN&MT (lịch thay Giấy mời).

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt tham dự Hội thảo tham vấn về Dự án thủy điện Luông Prabang của Lào (LĐPTNN&KS: Đ/c Huy cùng dự). Điểm tại Cơ quan đại diện Bộ TN&MT, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp thành viên UBKT Đảng ủy Sở TN&MT. Mời thành viên UBKT. Điểm tại Phòng tiếp dân Sở TN&MT (thay Giấy mời).

- 13 giờ 30: Giám đốc dự với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp bàn giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú và khu tái định cư phục vụ dự án (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

THỨ BA           ngày 05/11/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Quốc Việt họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra đất đai huyện Châu Thành A (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Thường trực HĐND tỉnh (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát thực tế xã Long Phú, thị xã Long Mỹ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Tập trung tại UBND xã Long Phú.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh (Chi cục QLĐĐ, Thanh tra và Phòng ĐĐBĐ&VT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS Đảng và TT UBND tỉnh (thay Giấy mời).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt kiểm tra công tác cán bộ của đơn vị Văn phòng Sở. Mời thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 377/QĐ-STNMT. Điểm tại Phòng tiếp dân Sở TN&MT (thay Giấy mời).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Long Mỹ (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ           ngày 06/11/2019 

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc họp nghe báo cáo về khó khăn, vướng mắc về nghiệm thu bàn giao 03 cấp của Dự án đo đạc tổng thể (Phòng ĐĐBĐ&VT phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.      

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi đề nghị của Công ty TNHH XD TMDV Hiệp Thuận xin mua 22 lô nền (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- 9 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi lập thủ tục đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết các Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phụng Hiệp (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00: Lãnh đạo Thanh tra Sở (thay Lãnh đạo Sở) dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của ông Lê Văn Nghi. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu kiểm tra nông thôn mới nâng cao xã Tân Thành, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy (CCBVMT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM       ngày 07/11/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019. Điểm tại hội trường 01, tầng 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp giao ban với Văn phòng ĐKĐĐ (VPĐKĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu họp Hội đồng ĐTM. Điểm tại phòng họp Chi cục BVMT.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành A (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU        ngày 08/11/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc dự với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ (Thanh tra chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 9 giờ 00: Giám đốc họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở TN&MT. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 29 tháng 10 năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của ông Nguyễn Văn Hôm (Thanh tra cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương, tuyên truyền về tình hình Biển Đông. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc họp trao đổi về việc bảo hành các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động”. Điểm tại phòng họp Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt họp Ban soạn thảo văn bản QPPL Sở thông qua dự thảo bảng giá đất 5 năm (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Mời thành viên Ban soạn thảo tham dự. Điểm tại phòng họp Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

MN

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở