Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Lịch công tác
Đóng hoặc mở
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 17/11 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh lần 4)
 349
 21/11/2019
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 17/11 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh lần 4)

CHỦ NHẬT        17/11/2019

          - 7 giờ 30: Giám đốc công tác Hà Nội.

THỨ HAI         ngày 18/11/2019 

- 7 giờ 30: Giám đốc tiếp tục công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với khởi kiện của bà Tiêu Lệ Hồng (Thanh tra cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. thư mời

- 6 giờ 45: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (cả ngày).

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc rà soát dự thảo Bảng Giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.diễm

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

THỨ BA           ngày 19/11/2019

- 7 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt  kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 2 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với khởi kiện của ông Lê Văn Út Nhỏ (Thanh tra cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. thư mời

- 7 giờ 30: Phó Trưởng Đoàn 1 (Trưởng phòng KH-TC: đ/c Thống dự thay Lãnh đạo Sở) kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 1 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT huyện Long Mỹ.

- 8 giờ 00: Thanh tra (dự thay Lãnh đạo Sở) họp Đoàn thanh tra công bố Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 11 năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.HE

- 14 giờ 00: Giám đốc dự họp giải quyết khó khăn vướng mắc các công trình: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu Gạo Quang Phát Hậu Giang, Trụ sở Kho bạc thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt  kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 2 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 1 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ           ngày 20/11/2019 

- 7 giờ 30: Giám đốc dự với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh (Thanh tra cùng dự). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 2 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 1 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 2 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 (thành viên Đoàn kiểm tra  - Đoàn 1 cùng dự). Điểm tại Phòng TN&MT huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM       ngày 21/11/2019

  - 7 giờ 30: Giám đốc dự với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp (Thanh tra cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 9 gi30: Đại diện Lãnh đạo Sở dự với Chủ tịch họp nghe báo cáo về việc đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản của Công an tỉnh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng làm việc của Chủ tịch.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với khởi kiện của ông Nguyễn Hồng Châu. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. thư mời

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng KH-TC; Trung tâm PTQĐ (Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00: Ban Giám đốc làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Sở về công tác chuẩn bị tuyển viên chức 2019. Mời Đ/c Danh – Phó Chánh Thanh tra Sở, Đ/c Nhí – Kế toán Sở cùng dự. Điểm tại Phòng Tiếp dân Sở TN&MT (thay Giấy mời).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 các đơn vị: Trung tâm Công nghệ TTTN&MT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng ĐKĐĐ (Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

THỨ SÁU        ngày 22/11/2019

- 10 giờ 00: Giám đốc dự với Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 các đơn vị: Thanh tra; Phòng TNN&KS; Phòng ĐĐ BĐ&VT; Trung tâm KTTN&MT (Đại diện Lãnh  đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại phòng họp Trung tâm KTTN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp về việc thu hồi Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty CP Cấp thoát nước Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự Hội thảo góp ý dự thảo “Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025(Chi cục BVMT chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc với UBND thị xã Long Mỹ giải quyết khó khắn, vướng mắc dự án: Nhà máy chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang và Trụ sở Kho bạc Nhà nước thị xã Long Mỹ (Chi cục QLĐĐ, Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2019 các đơn vị: Phòng KTTV&BĐKH; Chi cục BVMT; Trung tâm QTTN&MT (Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại phòng họp Trung tâm KTTN&MT.

 - 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi trường hợp sáp nhập quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

 - 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo thịt – Nguyễn Thị Thấm”. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường.

MN

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở