Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Lịch công tác
Đóng hoặc mở
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019 (điều chỉnh lần 6)
 118
 05/12/2019
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019 (điều chỉnh lần 6)

THỨ HAI         ngày 02/12/2019 

- 7 giờ 00: Ban Giám đốc dự chào cờ. Mời Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, CNTTTN&MT, Quan trắc TN&MT, Kỹ thuật TN&MT, CCBVMT và toàn thể CBCCVC các đơn vị tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở TN&MT (lịch thay Giấy mời).

- 8 giờ 00: Giám đốc dự với các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và TNN (thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT cùng dự). Điểm tại Cụm CN - TTCN thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc Sở dự với Chủ tịch dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Điểm tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt tham gia phiên xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” đối với khởi kiện của ông Nguyễn Văn Hôm (Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên khảo sát thực tế xã Đông Phước A, huyện Châu Thành về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Đông Phước A.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA           ngày 03/12/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp xét chấm điểm thực hiện chỉ tiêu chuyên môn năm 2019. Mời thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT; Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt dự với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành (Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 8 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Điểm tại Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát, Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 7 giờ 30: Chi cục BVMT (dự thay Lãnh đạo Sở) dự với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với UBND thành phố Vị Thanh về kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Vị Thanh đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc Sở dự với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh (Thanh tra, Chi cục QLĐĐ, Chi cục BVMT, Phòng TNN&KS chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ           ngày 04/12/2019 

- 7 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và TNN (thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và TNN (thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp xem xét, giải quyết đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Thanh Vân và ông Bùi Thanh cà phần đất tại Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, phát hành Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM       ngày 05/12/2019.

- 7 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh(cả ngày).

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt dự họp Tổ thảo luận (Tổ 1) ( Chi cục QLĐĐ, Chi cục BVMT, Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự họp Tổ thảo luận (Tổ 2) ( Chi cục QLĐĐ, Chi cục BVMT, Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 02 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30: Đại diện lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Chi cục BVMT, Văn phòng ĐKĐĐ (dự thay Lãnh đạo Sở) dự họp Tổ thảo luận (Tổ 3). Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu nghỉ phép (ngày 05 - 06/12/2019).

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU        ngày 06/12/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Quốc Việt họp giải quyết khó khăn, vướng mắc bàn giao ba cấp trên địa bàn tỉnh. Mời đại diện Lãnh đạo phòng ĐĐ, BĐ&VT; Văn phòng ĐKĐĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT (thay Giấy mời).

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Ban Giám đốc họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Mời đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT, đại diện BCH Công đoàn cơ sở Sở TN&MT, Bí thư Đoàn thanh niên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT (thay Giấy mời).

MN

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở