Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Lịch công tác
Đóng hoặc mở
Lịch công tác LĐS từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020 (điều chỉnh lần 8)
 461
 26/06/2020
Lịch công tác LĐS từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020 (điều chỉnh lần 8)

THỨ HAI            22/6

- 8 giờ 00: Giám đốc họp thông qua thiết kế KT-DT điều chỉnh huyện Vị Thủy. Mời thành viên Tổ tư vấn giúp việc theo Quyết định số 119/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 7 năm 2018 (đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp trao đổi nội dung liên quan đến đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng, Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự họp với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo dự kiến Chương trình phát triển nhà ở tỉnh (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00: Ban Giám đốc dự công bố Quyết định công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ BA              23/6

- 7 giờ 30: Giám đốc dự phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ”khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” (Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi lập thủ tục đất đai theo kết luận Thanh tra Chính phủ (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

          -14 giờ 00: P.KH-TC và P.ĐĐBĐ&VT (thay Lãnh đạo Sở) làm việc với Trung tâm ứng dụng Công nghệ ĐĐBĐ&TT ĐL. Điểm tại Phòng Tiếp dân Sở TN&MT.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc  Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              24/6

- 7 giờ 30: Giám đốc họp trao đổi nội dung xin chủ trương về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án chỉnh trang đô thị phường III, TP Vị Thanh (Thanh tra chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi cơ chế, thủ tục đầu tư dự án Khu tái định cư 2, thị trấn Ngã sáu, Châu Thành (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Trung tâm PTQĐ.

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30’ Giám đốc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xã thải và nguồn nước của công ty Cổ phần thực phẩm Trí Thành (Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 15 giờ 30: Giám đốc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xã thải và nguồn nước của công ty TNHH Ba Sương (Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu đi kiểm tra mô hình mới trong Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2020 huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại đối với trường hợp hộ bà Đinh Thị Lý (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Trung tâm PTQĐ.

THỨ NĂM          25/6

- 7 giờ 00: Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng (LĐVP đ/c So liên hệ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giơ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Kim Diệu họp Hội đồng TĐKT về việc trao đổi, thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016-2020. Mời thành viên Hội đồng TĐKT Sở. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 10 giờ 00: Giám đốc làm việc với Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

          - 10 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu họp Tổ thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất và dụng cụ phục vụ quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc tự động, liên tục…Mời Tổ thẩm  định theo Quyết định số 187/QÐ-STNMT (Phòng KH - TC phi hp Trung tâm Quan trc chun b ni dung). Đim ti Phòng tiếp dân S TN&MT.

-13 giờ 30: Ban Giám đốc họp trao đổi, thống nhất Thang điểm Thi đua Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế năm 2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00: Giám đốc họp trao đổi nội dung đàm phán với Tập đoàn Toyo Unk về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT) (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung, Giấy mời). Điểm tại Phòng họp số 1 Trung tâm PTQĐ.

- 15 giờ 00: Giám đốc làm việc về nội dung có liên quan đến kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

THỨ SÁU           26/6

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ”khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” (Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc với Trung tâm Quan trắc TN&MT về công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm (LĐVP đ/c So cùng dự, Trung tâm Quan trắc TN&MT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường TTQT TN&MT.

- 7 giờ 30: Chi cục QLĐĐ (thay Lãnh đạo Sở) họp giải quyết đề nghị của UBND huyện Phụng Hiệp về giá bố trí tái định cư tại dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương, Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.(đình lại)

- 7 giờ 30: Văn phòng ĐKĐĐ (thay Lãnh đạo Sở) họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện phần mềm luân chuyển hồ sơ đất đai. Điểm tại Phòng họp số 1 TTPTQĐ.

- 9 giờ 00: Thanh tra Sở và Chi cục QLĐĐ (thay Lãnh đạo Sở) họp trao đổi liên quan đến kiến nghị của UBND huyện Phụng Hiệp (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc làm việc với Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad để thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng thuê đất dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung và cung dự). Phòng họp số 2 UBND tỉnh

- 13 giờ 30: Chi cục QLĐĐ (thay Lãnh đạo Sở) dự họp tại huyện Châu Thành về tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình và trật tự, an toàn giao thông”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

QH

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở