Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Lịch công tác
Đóng hoặc mở
Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020 (điều chỉnh lần 5)
 279
 09/07/2020
Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020 (điều chỉnh lần 5)

THỨ HAI            06/7

- 6 giờ 50’ Ban Giám đốc dự chào cờ. Mời Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, CNTTTN&MT, Quan trắc TN&MT, Kỹ thuật TN&MT, CCBVMT và toàn thể CBCCVC các đơn vị tại trụ sở Sở TN&MT cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở TN&MT (lịch thay Giấy mời).

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).       

- 7 giờ 30’ các Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA              07/7

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Buổi sáng dự thảo luận mời lãnh đạo: Chi cục QLĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Thanh tra Sở, Chi cục BVMT cùng dự.  Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).  

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự phiên tòa xét xử về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” (Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 7 giờ, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi liên quan đến nội dung khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp trao đổi liên quan đến việc thực hiện Thông báo kết luận số 1435/TB-VP.UBND (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

THỨ TƯ              08/7

- 7 giờ 30’Giám đốc cùng đi với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn khảo sát tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang (Trung tâm PTQĐ cùng dự). Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh dự họp với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Ban Giám đốc họp giải quyết các đề xuất của các đơn vị: Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi cục BVMT. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở TN&MT.

THỨ NĂM          09/7

- 8 giờ, Giám đốc họp lấy ý kiến về các sản phẩm, nhiệm vụ lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phòng TNN&KS chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh họp giải quyết về hợp đồng BOT. Mời thành viên Tổ giúp việc... Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Giám đốc làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất, mời Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ, Chánh Thanh tra Sở, Chánh VPS (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị và gửi nội dung trước ngày 08/7/2020). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu họp Hội đồng xét duyệt đề cương Xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 (Trung tâm QTTN&MT chuẩn bị nội dung). Điểm tại hội trường Chi cục BVMT.

THỨ SÁU           10/7

- 7 giờ 30’ Giám đốc tham gia Ban Giám khảo Hội thi pháp luật cho mọi người năm 2020. Điểm tại Hội trường Đài phát thanh – Truyền hình.

- Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh nghỉ phép (cả ngày).

- 7 giờ, Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Giám đốc dự Lễ kết nạp đảng viên (Chi bộ 3). Điểm tại phòng họp Trung tâm QTTN&MT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc họp trao đổi hướng dẫn hồ sơ trình quyết toán dự án hoàn thành của công trình: Xây dựng phần mềm luân chuyển hồ sơ đất đai (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 15 giờ, Giám đốc làm việc với Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám. Mời Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm KT TN&MT, Chánh VPS, Trưởng phòng KH-TC cùng dự (Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

MN

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở