Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Hỏi đáp trực tuyến
Đóng hoặc mở
 Các dự án phải lập ĐTM và Cam kết bảo vệ MT
Họ tên: Nguyễn An Na , Địa chỉ:số 7 - Nguyễn Cảnh Hoan - TP Vinh, Email:an2010.pvit@gmail.com
HỎI:Cho tôi hỏi: Với những dự án không thuộc trong danh mục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008. thì có nghĩa phải làm Cam kết bảo vệ Môi trường phải không? hay có quy định cụ thể nào rõ hơn cho những dự án không phải làm ĐTM. Xin cảm ơn!
ĐÁP:

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được câu hỏi của chị (anh) Nguyễn An Na. Địa chỉ: số 7, Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh. Câu hỏi như sau:

Với những dự án không thuộc trong danh mục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008. thì có nghĩa phải làm Cam kết bảo vệ Môi trường phải không? hay có quy định cụ thể nào rõ hơn cho những dự án không phải làm ĐTM.

Trả lời:

Nghị định số 21/2008/NĐ – CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định rất rõ về các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó các dự án khác, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng mà có tính chất, quy mô, công suất tương đương với dự án phải lập báo cáo đánh giá động môi trường (trừ dự án xây dựng xây dựng đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III; án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III) cũng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ – CP quy định đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phát sinh ngoài danh mục quy định thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa có quy định các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phát sinh ngoài danh mục.

Do đó, các dự án nằm ngoài danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình quy định tại Điều 24 của Luật bảo vệ môi trường đều phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường trình cơ quan thẩm quyền xem xét, xác nhận.

Về đối tượng không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản nào quy định cụ thể.

Trên đây là tham vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang về dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định 21/2008/NĐ-CP. Để biết thêm chi tiết về từng dự án, chị liên hệ với Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Trà Vinh (nơi thường trú) để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào chị!

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở