Hôm nay, Thứ năm 27-06-2019
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất  Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
 
* Nhập các thông tin vào 2 tab: Thông tin chung và Thông tin sử dụng đất để đăng ký hồ sơ
Tổ chức Tôn giáo:
Tập tin đính kèm: (JPG, GIF, PNG, PDF, DOC, ZIP) và kích thước tối đa 10 MB
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (*
Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư: (*)  
Bản mô tả ranh giới thửa đất:  
Sơ đồ thửa đất:
Mã an ninh
Vui lòng nhập mã an ninh phía trên vào đây:
Chú ý: (*) là bắt buộc nhập