Hôm nay, Thứ năm 27-06-2019
 Đăng ký hồ sơ giao, thuê đất
 
 
Loại hồ sơ:
Tên tổ chức / cá nhân:  (*)
Địa chỉ:  (*)
Địa chỉ trụ sở chính:  (*)
Điện thoại:  (*)
Email:  (*)
Địa điểm khu đất xin giao (thuê):  (*)
Diện tích xin giao (thuê):  (*)
Mục đích sử dụng đất:  (*)
Thời hạn sử dụng đất:  (*)
Cam kết:
Cam kết khác:
Tập tin đính kèm: (JPG, GIF, PNG, PDF, DOC, ZIP) và kích thước tối đa 10 MB
Dự án đầu tư: (*
Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: (*)  
Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: (*)  
Mã an ninh
Vui lòng nhập mã an ninh phía trên vào đây:
 
Chú ý: (*) là bắt buộc nhập
 
 
 Hướng dẫn đăng ký
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung