Lịch làm việc của LĐS ngày 16/7 đến 20/7/2018 (điều chỉnh lần 3)
Lịch làm việc của LĐS ngày 16/7 đến 20/7/2018 (điều chỉnh lần 3)
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang 10 ngày giữa tháng 7 năm 2018
  TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ VÀ TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG
  Lịch làm việc của LĐS ngày 16/7 đến 20/7/2018 (điều chỉnh lần 2)
  Lịch tuần LĐS ngày 16/7 đến 20/7/2018 (điều chỉnh lần 1) mới