Lịch công tác LĐS từ ngày 18 đến ngày 22/12/ 2017
Lịch công tác LĐS từ ngày 18 đến ngày 22/12/ 2017
  Lịch công tác LĐS từ ngày 11 đến ngày 16/12/ 2017 (điều chỉnh lần 7)
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang 10 ngày đầu tháng 12 năm 2017
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang tháng 12 năm 2017
  Lịch công tác LĐS từ ngày 11 đến ngày 16/12/ 2017 (điều chỉnh lần 5)