Lịch công tác LĐS từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/ 2017 (điều chỉnh lần 1)
Lịch công tác LĐS từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/ 2017 (điều chỉnh lần 1)
  Lịch công tác LĐS từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/ 2017
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang 10 ngày giữa tháng 10 năm 2017
  Lịch công tác LĐS từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/ 2017 (điều chỉnh lần 5)
  Lịch công tác LĐS từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/ 2017 (điều chỉnh lần 4)