Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 09/12 đến ngày 14/12/2019
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 09/12 đến ngày 14/12/2019
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019 (điều chỉnh lần 6)
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2019 (điều chỉnh lần 4)
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang 10 ngày cuối tháng 11 năm 2019
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 17/11 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh lần 4)