Hội thao ngành tài nguyên và môi trường năm 2019
Ngày 18/5/2019, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Hội thao “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” dành cho cán bộ, công chức, viên ...
  Thông báo số 324/TB-TTPTQĐ
  Bản đồ quy hoạch Thành phố Vị Thanh
  Báo cáo tuần 1 tháng 11
  Bổ nhiệm lại Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.