18 Tháng Mười Một 2018       [Đăng nhập
  Thủ tục
 KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT   ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
 
STTTên thủ tụcSố lượngBiểu mẫu
1 Đơn xin thăm dò, khai thác nước dưới đất1
2 Đề án khai thác nước dưới đất1
3 Báo cáo hoàn công giếng (đối với công trình nhỏ hơn 200m3/ngày đêm)2
4 Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên)1
5 Báo cáo thực trạng khai thác nước dưới đất1
6 Bản đồ, sơ đồ vị trí giếng khoan1
7 Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép1
8 Bản sao có công chứng GCNQSDĐ hoặc văn bằng thoả thuận sử dụng đất được UBND xác nhận1